Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

TIDSBESPARANDE OCH FLEXIBELT

Vi garanterar korta driftavbrott för ert vindkraftverk

Rotorbladen måste klara högre belastning än nästan alla andra komponenter i en vindkraftanläggning. För att hålla nere era kostnader och driftavbrott till ett minimum använder vi olika plattformstekniker, industriellt reparbete och andra alternativ för att utföra inspektioner och reparationer. Till och med allvarliga skador kan repareras efter demontering i ett tält uppe i vindturbininstallationen eller i en verkstad. 

I vårt huvudutbud ingår följande:

  • En bedömning utförd av oberoende och ackrediterade experter  
  • Reparation av rotorbladen 
  • Optimering och geometrisk mätning av rotorn 

Kontakta oss

Inspektion av rotorblad utförs av vårt oberoende och ackrediterade kontrollorgan

Det finns många situationer under ett vindkraftverks livscykel där rotorbladen kan behöva en sakkunnig bedömning. Vi erbjuder därför tekniska expertutlåtanden som utförs av vårt oberoende och ackrediterade kontrollorgan: 

  • Inför idrifttagning 
  • Innan garantin går ut 
  • För periodiska kontroller 
  • För kontroller av anläggningens skick (CBI) enligt försäkringsavtal 
  • För att befästa eller genomdriva skadeståndsanspråk 

Dina kontaktpersoner 

Dina kontaktpersoner - vi ser fram emot att höra från dig!

Linus Sturesson
Managing director

Scroll to top