Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

TIDSBESPARANDE OCH FLEXIBELT

Vi garanterar korta driftavbrott för ert vindkraftverk

Rotorbladen måste klara högre belastning än nästan alla andra komponenter i en vindkraftanläggning. För att hålla nere era kostnader och driftavbrott till ett minimum använder vi olika plattformstekniker, industriellt reparbete och andra alternativ för att utföra inspektioner och reparationer. Till och med allvarliga skador kan repareras efter demontering i ett tält uppe i vindturbininstallationen eller i en verkstad. 

I vårt huvudutbud ingår följande:

  • En bedömning utförd av oberoende och ackrediterade experter  
  • Reparation av rotorbladen 
  • Optimering och geometrisk mätning av rotorn 

Kontakta oss

Inspektion av rotorblad utförs av vårt oberoende och ackrediterade kontrollorgan

Det finns många situationer under ett vindkraftverks livscykel där rotorbladen kan behöva en sakkunnig bedömning. Vi erbjuder därför tekniska expertutlåtanden som utförs av vårt oberoende och ackrediterade kontrollorgan: 

  • Inför idrifttagning 
  • Innan garantin går ut 
  • För periodiska kontroller 
  • För kontroller av anläggningens skick (CBI) enligt försäkringsavtal 
  • För att befästa eller genomdriva skadeståndsanspråk 
Dina kontaktpersoner - vi ser fram emot att höra från dig!

Linus Sturesson
Managing director

Scroll to top