Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

LÖSNINGSORIENTERADE OCH REAGERAR SNABBT

Vår lösning för fjärrdataövervakning ger er flera fördelar

Vi övervakar er vindkraftspark dygnet runt från vår tillverkaroberoende servicestyrningscentral. Därifrån kan vi hantera de flesta inkommande felmeddelanden utan att behöva skicka ut något serviceteam till vindkraftsparken. Utifrån dokumentation och analys av era vindkraftsdata tar vi fram prestandaprognoser och långsiktiga rekommendationer om åtgärder för vart och ett av era vindkraftverk.  

I vårt huvudutbud ingår följande:  

  • Övervakning dygnet runt, året om 
  • Felavhjälpning i realtid  
  • Analys och bedömning av data 
  • Aktuell kundinformationshantering 

Frågor om fjärrdataövervakning

Fjärrdataövervakningsteamet kan nås på följande nummer:

 

Telefonnummer i Sverige

(alla dagar 07:00–19:00)

Garanterat kort reaktionstid för avhjälpning av fel

När felmeddelanden kommer in till vår styrningscentral från ert vindkraftverk hanterar vi dem omgående. I cirka 70 % av fallen kan vi åtgärda problemet direkt från styrningscentralen, till exempel genom att återställa vindkraftverkets styrsystem.

Utvärdering av felavhjälpning genom systemåterställning utförd från Deutsche Windtechniks fjärrdataövervakning under 2021:  

Din kontaktperson

Din kontaktperson - vi ser fram emot att höra från dig!
Scroll to top