Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

PRAKTISK ERFARENHET PÅ INTERNATIONELL NIVÅ

Med oss kan ni nå stora framgångar i små steg

Medför landsspecifika krav, företagsspecifika standarder och andra KHMS-krav särskilda utmaningar för er? Vi stöder er aktivt i arbetet med att uppfylla alla krav inom dessa områden och säkerställer en smidig implementering. Fördelen i att samarbeta med oss är att vi vet hur man inför smarta koncept i verkliga livet. Som marknadsaktör på det operativa området följer vi de högsta säkerhetsstandarderna i vårt arbete och omprövar dem kontinuerligt. Som tillverkaroberoende serviceleverantör är vi skyldiga att kvalitetssäkra vårt arbete och våra processer regelbundet. Vi ger inte bara teoretiska råd i KHMS-frågor. Vi har också kunskap om hur saker och ting fungerar i praktiken.  

För er som operatör kan vi erbjuda följande tjänster:

  • Utveckla, implementera och följa upp en kvalitetsledningsstrategi 
  • Genomföra förarbetet för en certifiering, inklusive granskningar inom samtliga KHMS-områden 
  • Utveckla, implementera och följa upp en arbetarskyddsstrategi 
  • Utföra riskbedömningar, inklusive drifts- och arbetsinstruktioner 
  • Utarbeta en räddningsstrategi, inklusive genomförande av räddningsövningar 
  • Arbeta med medarbetares behörigheter, till exempel i samband med säkerhetsgenomgångar och utredningar av arbetsplatsolyckor 
  • Utveckla ett miljöledningssystem, inklusive införande av åtgärder 

Skicka en förfrågan om våra koncept

Din kontaktperson

Linus Sturesson
Managing director

Din kontaktperson - vi ser fram emot att höra från dig!

Linus Sturesson
Managing director

Scroll to top