PRAKTISK ERFARENHET PÅ INTERNATIONELL NIVÅ

Med oss kan ni nå stora framgångar i små steg

Medför landsspecifika krav, företagsspecifika standarder och andra KHMS-krav särskilda utmaningar för er? Vi stöder er aktivt i arbetet med att uppfylla alla krav inom dessa områden och säkerställer en smidig implementering. Fördelen i att samarbeta med oss är att vi vet hur man inför smarta koncept i verkliga livet. Som marknadsaktör på det operativa området följer vi de högsta säkerhetsstandarderna i vårt arbete och omprövar dem kontinuerligt. Som tillverkaroberoende serviceleverantör är vi skyldiga att kvalitetssäkra vårt arbete och våra processer regelbundet. Vi ger inte bara teoretiska råd i KHMS-frågor. Vi har också kunskap om hur saker och ting fungerar i praktiken.  

För er som operatör kan vi erbjuda följande tjänster:

  • Utveckla, implementera och följa upp en kvalitetsledningsstrategi 
  • Genomföra förarbetet för en certifiering, inklusive granskningar inom samtliga KHMS-områden 
  • Utveckla, implementera och följa upp en arbetarskyddsstrategi 
  • Utföra riskbedömningar, inklusive drifts- och arbetsinstruktioner 
  • Utarbeta en räddningsstrategi, inklusive genomförande av räddningsövningar 
  • Arbeta med medarbetares behörigheter, till exempel i samband med säkerhetsgenomgångar och utredningar av arbetsplatsolyckor 
  • Utveckla ett miljöledningssystem, inklusive införande av åtgärder 

Skicka en förfrågan om våra koncept

Din kontaktperson - vi ser fram emot att höra från dig!

Linus Sturesson
Managing director

Scroll to top