Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

CERTIFIERADE OCH PÅLITLIGA

Vi erbjuder ett riktigt alternativ till nya delar

Alla styr-, manöver- och övervakningssystem samt åtkomsten till enskilda komponenter och hela vindkraftverket sköts i huvudsak av elektroniska system i dag. Alla dessa områden kategoriserar vi som styrelektronik. Med tekniska framsteg, flera funktioner, ökad komplexitet och digitalisering har styrelektroniken blivit till systemets hjärna och utgör till stor del den centrala åtkomstpunkten för turbinen. 

Vi är specialister på att reparera styrelektronik och kan med våra renoverade elektroniska enheter och egenutvecklade lösningar erbjuda ett ekonomiskt och tillförlitligt alternativ till nya reservdelar. 

I vårt huvudutbud ingår följande:  

  • Allmän översyn och förbättring av elektroniska enheter enligt industristandard 
  • Efter reparation testas varje enhet i en simuleringsmiljö under realistiska förhållanden 
  • Två års garanti på alla renoverade enheter 
  • Alla förfaranden är certifierade enligt DIN EN ISO 9001: 2015
  • Elektroniska reservdelar tillhandahålls inom ramen för ett fullserviceavtal
  • Säljs via vår reservdelsavdelning 

Kontakta oss

Egenutvecklade lösningar som oberoende alternativ

Att reparera och byta styrenheter är ofta en svår uppgift, framför allt i äldre vindkraftverk. Tillverkare av turbiner och delsystem kan ha gått i konkurs eller kanske inte längre erbjuder några lämpliga delar eller lösningar. Därför har vi specialiserat oss på att underhålla komponenter och utveckla nya lösningar.  

Utöver styrelektroniken tar vi även hand om olika komponenter och enheter till kraftelektroniken. Det kan vara komponenter som har direkt koppling till genereringen eller omvandlingen av elektrisk energi, till exempel omvandlare och IGBT:er med mera. 

För att säkerställa spårbarhet och dokumentation och eliminera felkällor lägger vi särskilt stor vikt vid kvalitetsstyrning och projektledning. Det finns många provningsanläggningar för både nybyggd och reparerad teknik. 

Dina kontaktpersoner 

Dina kontaktpersoner - vi ser fram emot att höra från dig!
Scroll to top