Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

HOLISTISKA OCH TRANSPARENTA

Lång erfarenhet av köp, försäljning och nedmontering av vindkraftverk

Vet ni inte vad ni ska göra med ert gamla vindkraftverk eller er åldrande vindpark? Vi hjälper gärna till att hitta en lönsam lösning för ert projekts framtid. 
Vi erbjuder råd och aktivt stöd under de sista, men lika viktiga, faserna för en hållbar vindkraftsverksamhet och säkerställer samtidigt att alla tillämpliga krav uppfylls. Det handlar bland annat om arbetarskydd, miljöskydd, godkännanden och de regler som gäller för nedmontering. 

Våra tjänster i korthet: 

  • Köp av vindparker för utökning av livslängden 
  • Försäljning av vindturbiner och reservdelar 
  • Holistisk projektledning för nedmontering av vindkraftverk 
     

Hör av dig till oss!

 

Om ett nedmonteringsprojekt lyckas eller inte avgörs av tre faktorer

För oss är nedmontering en allra sista utväg. Först när alla andra alternativ för en säker och lönsam utökning av livslängden är uttömda är det meningsfullt ur ekonomiskt och ekologiskt hänseende att montera ned systemet.

Om er vindkraftspark behöver monteras ned finns det tre viktiga faktorer att tänka på: 

  • Projektet som helhet bör uppnå bästa möjliga ekonomiska resultat. 
  • Byggandet av nya vindkraftverk får inte hindras på något sätt. 
  • Det måste kunna säkerställas att tillämpliga standarder avseende arbetarskydd och arbetsmiljö följs vid nedmontering, lastning och transport. 

Vi har all expertis som behövs för att lyckas med ert projekt inom företaget, bland annat för att fackmässigt koppla bort anläggningar från elnätet, välja kranresurser, utföra nedmontering, återvinna hela turbinen på miljövänligt sätt, montera ned fundament och renaturera installationsplatser. 

Din kontaktperson - vi ser fram emot att höra från dig!

David Thorsson
Head of Engineering and Supply Chain

Scroll to top