Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

ERFARNA OCH PÅLITLIGA

Snabba byten av stora komponenter utan kompromisser med säkerhet eller kvalitet

Att byta någon av de stora komponenterna i ett vindkraftverk ute till havs innebär många utmaningar. Vi har omfattande erfarenhet av att byta stora havsbaserade komponenter med olika tekniska konstruktioner. Det gör att vi effektivt kan hantera alla vindparksrelaterade krav, mobilisera och samordna alla inblandade, anskaffa reservdelar vid behov samt upprätta komplett dokumentation.

Att utföra arbetet snabbt och minimera avbrottstiden för havsbaserade vindkraftverk är något vi prioriterar högt. Vi utför byten av stora komponenter på projektbasis eller som en del av en förebyggande underhållsåtgärd. Vi tar över alla garantier från planering till idrifttagning, erbjuder ett säkert beräkningsunderlag och fungerar som en central kontaktpunkt.  

 

Kontakta oss

Garanterat säkert och snabbt genomförande

Ledtiden vid byte av stora komponenter är en garanti enligt vårt avtal med er för att ni ska kunna lita på att jobbet blir effektivt och säkert utfört. Våra referensprojekt i Nordsjön visar också att det ibland är möjligt att genomföra uppdraget på kortare tid än den avtalade projekttiden. För detta är projektplanering nödvändig. Vi arbetar på ett framtidsorienterat sätt och använder välkoordinerade team av specialister inom olika områden. På kort tid kan vi även ta fram en trygg åtgärdsplan för oförutsedda byten av stora komponenter, vilken bland annat inkluderar reservdelshantering och att vi tar systemet i drift igen efter bytet. Med vår stora erfarenhet är vi ett tryggt val tack vare: 

  • en mängd byten av stora komponenter på alla de vanligaste tekniska konstruktionerna 
  • flexibel tillgång till servicebåtar från våra samarbetspartner 
  • toppmodern utrustning 
  • Deutsche Windtechniks reservdelslager 
  • ett stort nätverk av utvalda partner 

Personal och material från en och samma leverantör

Vi utbildar vår personal inom service, teknik, HMS och logistik regelbundet, vilket gör att vi kan minimera avbrottstiden för berörda vindkraftverk. När vi byter stora komponenter använder vi våra egna högt kvalificerade medarbetare för att kunna garantera största möjliga flexibilitet och bästa servicekvalitet. Vi kan på mycket kort tid mobilisera personal med besättningstransportbåtar (CTV:er) på Nordsjön och Östersjön och i Taiwan. CTV:erna tillhandahålls av kunden eller av någon av våra samarbetspartner. Vi använder gärna reservdelar som kunden redan har i lager för detta ändamål när vi utför byten av stora komponenter. Om delarna inte finns hos kund skickar vi efter dem från vårt centrallager som förfogar över cirka 20 000 reservdelar eller från de utvalda leverantörer som vi samarbetar med.

Läs mer om hur det är att arbeta som havsbaserad servicetekniker i reportaget om vår medarbetare Lukas Müller i numret 03/2019 av vår tidning Luftpost:

Dina kontaktpersoner 

David Thorsson
Head of Engineering and Supply Chain

Linus Sturesson
Managing director

Dina kontaktpersoner - vi ser fram emot att höra från dig!

David Thorsson
Head of Engineering and Supply Chain

Linus Sturesson
Managing director

Scroll to top