Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

Uppförandekod

Vi har tidigare presenterat våra värderingar och principer. I vår uppförandekod kan du läsa mer om dem och hur de tillämpas i det praktiska arbetet. Uppförandekoden sammanfattar de förhållningsregler som gäller globalt för alla anställda i hela Deutsche Windtechnik-koncernen.

Här kan du ladda ned vår uppförandekod:

Ladda ned uppförandekoden

FRÅGOR OCH SVAR

Efterlevnadssystem med visselblåsarkanal

Vad betyder efterlevnad?

Med efterlevnad avses följsamheten av lagbestämmelser och interna företagsregler (till exempel vår uppförandekod). Alla anställda på Deutsche Windtechnik ska följa dessa lagar och regler. 

Vad exakt är ett efterlevnadsbrott?

  1. Alla kriminella handlingar och brott mot lagar, till exempel stöld, bedrägeri, diskriminering, mutor och så vidare. 

  2. Brott mot företagets interna regler 

  3. Underlåtenhet att följa uppförandekoden (se ovan) 

Vad gör jag om jag upptäcker ett efterlevnadsbrott?

Alla anställda, affärspartner och andra uppmanas uttryckligen att anmäla alla slags överträdelser. På så sätt kan vi begränsa oönskade konsekvenser och förhindra liknande missförhållanden eller oegentligheter i framtiden. 

Anmälningar av misstänkta eller faktiska överträdelser, som på begäran kan vara anonyma, skickas in via ett formulär. Du kan känna dig trygg med att vårt visselblåsarombud alltid behandlar din anmälan konfidentiellt. Detta gäller även om du har uppgett dina kontaktuppgifter, det vill säga att meddelandet inte har tagits emot anonymt. Om du skickar in anmälan anonymt är det viktigt att tänka på att visselblåsarombudet inte kan ställa några följdfrågor till dig om incidenten eller hålla dig informerad om hur det går med ärendet. 

Bara en misstanke?

Finns det inga bevis för incidenten? Är det verkligen ett brott? Räcker det med en misstanke för att anmäla det? 

Möjliga brott är också värda att anmäla till visselblåsarombudet. Visselblåsarombudet har rätt att inleda en utredning, samla in bevis och vidta andra nödvändiga åtgärder. 

Vem kan anmäla ett brott?

  • Alla anställda på Deutsche Windtechnik, från praktikanter till vd:ar 

  • Alla affärspartner (kunder, leverantörer med flera) 

  • Alla utomstående 

Kan jag drabbas negativt av att anmäla en incident?

Nej. Om du som visselblåsare anmäler ett brott utifrån vad du vet och i god tro behöver du aldrig frukta några repressalier. 

Dessutom har du alltid möjlighet att anmäla ett brott anonymt. Anmälningar med specifika personuppgifter behandlas också konfidentiellt. 

Visselblåsarombud

 

Kontakta visselblåsarombudet: 

whistleblowing@deutsche-windtechnik.com

Om du föredrar personlig kontakt eller telefonkontakt kan du boka in ett möte genom att mejla till vårt visselblåsarombud. 

Din kontaktperson - vi ser fram emot att höra från dig!
Scroll to top