Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

INTERNATIONELLA OCH KOMPETENTA

Offshoreexpertis erkänd av tyskt ackrediteringsorgan

När det gäller godkännanden är offshoreprojekt väldigt komplexa. Det finns många myndighetskrav som ska uppfyllas. Som vindparksoperatör måste ni kunna intyga stabiliteten, driftsäkerheten och den allmänna säkerheten – även under pågående drift. Men som kontrollorganets experter kan vi bistå er med detta under hela driftsfasen. 

Våra tjänster inom det ackrediterade området täcker hela livscykeln för din vindturbin, den bärande strukturen och rotor-nacellenheten (fundament, övergångsstycke, torn, generator och rotor): 

 • Kontroller före idrifttagning 
 • Garantikontroller 
 • Periodiska kontroller  
 • Tillståndsbaserade kontroller  

Därutöver erbjuder vi er som operatör, inköpare, säljare, planerare, investerare, bank eller försäkringsgivare följande tjänster:  

 • Tillsyn av tillverkning och konstruktion 
 • Drivlineövervakning (videoundersökning och vibrationsmätning med fokus på generator, växellåda och huvudlager) 
 • Rotorbladsbedömningar 
 • Riskanalys av vindkraftsprojekt 

Våra bedömningar är av avgörande betydelse för att era turbiner ska fungera felfritt

Våra ackrediterade medarbetare arbetar opartiskt och bedömer er anläggning utifrån sin mångåriga erfarenhet och specialistkompetens. 

Vi hjälper er att få svar på följande frågor: 

 • Är vår anläggning säker? 
 • Vad är en acceptabel avbrottstid? 
 • Kommer vindparken att få alla nödvändiga godkännanden? 
 • Vilken kompetens krävs för att säkra investeringen? 

Tillsyn av tillverkning och konstruktion till havs

Vi bistår med vår expertis redan från starten. Vindkraftverk kan inte massproduceras. Det medför en rad tekniska utmaningar som har en negativ inverkan på driftsfasen. Vi tillhandahåller tjänster för er investering från den första skruven till den färdiga installationen, inklusive mellanlagring, transport och idrifttagning – tills alla eventuella problem har undanröjts. 

Drivlineövervakning till havs (videoundersökning och vibrationsmätning med fokus på generator, växellåda och huvudlager)

I hjärtat av varje vindkraftverk har vi drivlinan, som består av rotor, huvudlagergrupp, växellåda, generator och – naturligtvis – motsvarande axlar. I dag finns det också några växellösa system på marknaden. Oavsett om det är med eller utan växellåda behöver en drivlina övervakas för att skador ska upptäckas i tid. Denna övervakning kan göras på olika sätt: 

 • Drivlinans vibrationer kan övervakas med ett automatiskt tillståndsövervakningssystem (CMS). 
 • Drivlinans komponenter kan kontrolleras visuellt med hjälp av en ytterst liten videokamera. Med det här kamerasystemet går det att undersöka de allra minsta utrymmena inne i växellåda, lager och generator. 

Data från vibrationsmätningen måste bedömas och tolkas. Vi ger er rekommendationer för hur ni ska gå till väga. Skador som bekräftas genom en videoundersökning leder ofta till att stora komponenter behöver bytas. Dessa byten eller reparationer utför vi planeringsmässigt så att alla avbrottstider för systemen kan hållas på ett absolut minimum för er. 

Dina kontaktpersoner 

David Thorsson
Head of Engineering and Supply Chain

Linus Sturesson
Managing director

Dina kontaktpersoner - vi ser fram emot att höra från dig!

David Thorsson
Head of Engineering and Supply Chain

Linus Sturesson
Managing director

Scroll to top