Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

SAMVERKANDE OCH FLEXIBLA

Synliggör dolda komponenter hos era havsbaserade vindkraftverk

Energin som ett havsbaserat vindkraftverk genererar kan bara nå land om undervattenssystemen kring det och kablarna som leder ut därifrån är intakta. Att se till att de här komponenterna är felfria säkerställer inte bara deras funktion på kort sikt utan är också extremt viktigt för era vindkraftverks långsiktiga tillgänglighet. Om det dessutom ska finnas förutsättningar att utöka livslängden hos en havsbaserad vindpark efter den beräknade livslängden på 20 år måste alla fundamentsrelaterade komponenter kontrolleras regelbundet. Men undervattenskontroller är också ett krav för att bevara den strukturella hållfastheten hos havsbaserade system.  

Vädret, vattnets rörelser, organisk påväxt och konstant slitage utgör en särskilt stor utmaning när kontrollerna ska genomföras. 95 % av ett vindkraftverks eller en understations kablar och fundament är nämligen inte synliga för blotta ögat. Vårt koncept sträcker sig bortom enkelt underhåll av tillgängliga och svåråtkomliga ställen. Vi tar fram tekniska och ekonomiska rekommendationer på kort och lång sikt och utför vid behov arbetet åt er. Precis som ni som operatör ser vi på er havsbaserade vindpark ur ett holistiskt perspektiv och kategoriserar våra undervattenstjänster på ett begripligt sätt. Det hjälper er att fatta välgrundade beslut om alla eventuella åtgärder som behöva vidtas. 

I våra tjänster ingår följande:

  • Visuella kontroller och mätningar under vatten med undervattensdrönare (ROV) 
  • Batymetriska undersökningar av havsbotten och lokal erosion, ultraljudsbilder av föremål på havsbotten tagna med backscatterutrustning 
  • Dyktjänster för känsliga eller komplexa kontroller och reparationer 
  • Komplexa geotekniska undersökningar, till exempel kontroller av kabelförläggningsdjup 

Kontakta oss

Undersökningar av havsbotten och lokal erosion med flerstråligt ekolod

 

Havsbotten utsätts för naturliga förändringar genom påverkan från strömmar, väder och erosion. Föremål som flyter omkring på ytan eller rör sig under vattnet utgör ett hot mot fundamentets strukturella hållfasthet i vindkraftverken. För att säkerställa vindkraftverkens stabilitet och långsiktiga funktion använder vi vår flerstråliga ekolodsutrustning (MBES) för att undersöka havsbotten och den lokala erosionen kring er vindpark. Vårt team använder ultraljudsteknik, sidoekolod samt magnetisk och radarbaserad teknik. 

Vi har flera alternativa sätt att mobilisera vår undervattenskontrollutrustning och den kan enkelt installeras på båtar som redan används i er vindpark. 

De huvudsakliga användningsområdena för MBES: 

  • Undersökningar av lokal erosion 
  • Undersökningar av havsbotten 
  • Mätning av kabelförläggningsdjup 

 

  • Detektering av föremål som inte är en del av vindparken 
  • Positionering av mattor, stensäckar och sandsäckar 

 

Dina kontaktpersoner 

Dina kontaktpersoner - vi ser fram emot att höra från dig!

Linus Sturesson
Managing director

Scroll to top