Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

REALISTISK OCH PRAKTISKT INRIKTAD

Vi ger utbildning i arbetarskydd och systemteknik

Våra medarbetare har omfattande kompetens och branscherfarenhet, både på land och till havs. På våra utbildningsanläggningar tillvaratar vi dessa kompetenser och använder dem för att utveckla utbildningsstrategier och därefter göra dem tillgängliga för våra medarbetare. Vi ger våra tekniker relevanta och certifierade utbildningar, allt från allmän arbetarskyddsutbildning till specialiserad turbinutbildning för flera olika typer av turbiner.

Mer om utbildningen i arbetarskydd

Arbetsmiljö och arbetarskydd

En mängd olika arbeten inom vindkraftsindustrin är förknippade med risker och faror. Till exempel måste många arbeten utföras på hög höjd, i trånga utrymmen eller där det finns risk för brand. Vi erbjuder därför utbildning i säkerhet och överlevnad för att hjälpa våra medarbetare att förebygga och skydda sig mot arbetsplatsolyckor.

Systemteknik

De autentiska turbinerna från Vestas, Siemens, Enercon och Senvion som är installerade på marken gör utbildningsanläggningarna i Tyskland unika. Maskinhusen är utrustade med nästan all den teknik som en servicetekniker dagligen stöter på i sitt arbete. Här kan de utföra felsökningsjobb, få klarhet i praktiska frågor som rör elteknik, mekanik, hydraulik, styrsystem och drift och sedan prova på att praktisera arbete med detta. Allt på en och samma anläggning.


YouTube-video

Genom att spela upp videon godkänner du vår integritetspolicy. Om du spelar upp videon kommer data att överföras till respektive leverantör.

Spela upp videon

Well Prepared - Deutsche Windtechnik Backstage

När ett #vindkraftverk genererar ett felmeddelande är varje minut viktig. Nu är erfarenhet och utbildning avgörande för att få igång turbinen…

YouTube-video

Genom att spela upp videon godkänner du vår integritetspolicy. Om du spelar upp videon kommer data att överföras till respektive leverantör.

Spela upp videon

GWO Advanced Rescue Training hos Deutsche Windtechnik

För att kunna agera korrekt i en nödsituation utvecklar Deutsche Windtechniks utbildningsanläggning räddningskoncept som är specialutformade…

YouTube-video

Genom att spela upp videon godkänner du vår integritetspolicy. Om du spelar upp videon kommer data att överföras till respektive leverantör.

Spela upp videon

Utbildningsanläggning för systemteknik och arbetssäkerhet

Kunskapsutbytet sker under realistiska förhållanden på Deutsche Windtechniks utbildningsanläggningar i Bremen och Viöl.

Din kontaktperson

Susanne Hansson
Head of Finance and HR

Din kontaktperson - vi ser fram emot att höra från dig!

Susanne Hansson
Head of Finance and HR

Scroll to top