Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

SPECIALISERADE OCH LÖNSAMMA

En enormt viktig komponent

Fundamentet till havsbaserade vindkraftverk utgör den kritiska grunden för en säker drift, oavsett om det rör sig om en monopil, ett övergångsstycke, en jacket, en triod eller en flytande struktur. Det omfattande slitage som strömmar och vågor, rörelser i havsbotten, flytande föremål, det mycket syrerika ytvattnet och solens strålar orsakar gör att de här komponenterna kräver ett speciellt underhåll. Våra serviceteam använder särskilda bedömningsrutiner och reparationsmetoder både över och under vattnet för att säkerställa stabiliteten hos havsbaserade strukturer och åtkomligheten till dem. Tack vare detta kan ni driva vindkraftverket på ett lönsamt och säkert sätt enligt alla lagkrav och, om möjligt, även efter den beräknade livslängden på 20 år.  

Vår fullservice i korthet:  

  • Återkommande kontroller, underhåll och reparationer 
  • Felsökningsinsatser med kort varsel 
  • Kontroll och underhåll av kranarbeten 
  • Utveckling och genomförande av eftermontering 
  • Aktivt (elektriskt) korrosionsskydd 

 

  • Utarbetande av servicemanualer och checklistor  
  • Tillsyn av tillverkning och konstruktion 
  • Tekniska kontroller och expertrapporter 
  • Koncept för nödkraft, räddning, KHMS och riskbedömning  
  • Utarbetande av arbetsplaner, processer och manualer 

 

Våra interna och externa nätverk gör skillnaden

Våra serviceteam utbildas regelbundet och backas upp av våra egna ingenjörer och experter inom en lång rad specialistområden, ibland direkt på installationsplatsen. På vissa platser har vi även ett utbyggt logistiknät av resurser som grundar sig i de partnersamarbeten vi har. Det gör att vi kan koordinera hela processkedjan. Tack vare dessa möjligheter kan vi se till att allt nödvändigt arbete på era fundamentsstrukturer kan utföras noggrant och snabbt. 

Vi erbjuder ett omfattande aktivt korrosionsskyddssystem

För att ett havsbaserat vindkraftverk ska få en hållbar stabilitet är det viktigt att ett aktivt elektriskt korrosionsskydd har installerats redan från början av driften. Det är också nödvändigt enligt gällande krav. Detta är särskilt viktigt i saltvatten där ett enkelt skydd med lackering eller andra beläggningar inte är tillräckligt. Ett aktivt skydd består av en eller flera referenselektroder och flera anoder, som alla strömsätts aktivt. Den elektriska skyddspotentialen under vatten mäts med hjälp av referensceller. De data som inhämtas används i regleringssyfte för att kunna tillföra nödvändig ström till anoderna. Den ström som tillförs till följd av detta förhindrar att korrosion uppstår. Det här är toppmoderna system som säkerställer övervakning i realtid. Ett korrekt installerat, hanterat och underhållet aktivt korrosionsskydd minimerar förändringarna i ytstrukturen till följd av dynamisk belastning. Det ger fundamentsstrukturen ett skydd som håller under hela dess livslängd. 

Vi kan installera korrosionsskyddets alla komponenter åt er och sköta underhållet, övervakningen dygnet runt samt de databaserade rapporter som behöver skickas in till berörda myndigheter för godkännande. Dessutom ingår det i vår projektledning att sköta vindkraftsspecifik insatsplanering med bland annat logistik, transport och behörighetskontroll. Med detta helhetsgrepp kan vi rikta fokus på er synvinkel. I nära samarbete med er kan vi också införa en snabb, effektiv och kostnadsoptimerad strategi. Våra egna experter i Tyskland och vår auktoriserade personal har gått en särskild utbildning i ICCP-system (Impressed Current Cathodic Protection) som ges av CORROSION, samarbetspartner till Deutsche Windtechnik sedan många år. Vi kan tillhandahålla ett miljövänligt korrosionsskyddssystem som en del av ett serviceavtal eller som en fristående tjänst. 

Mer information om undervattensarbete finns på vår webbplats under Underwater Services.

Dina kontaktpersoner 

David Thorsson
Head of Engineering and Supply Chain

Linus Sturesson
Managing director

Dina kontaktpersoner - vi ser fram emot att höra från dig!

David Thorsson
Head of Engineering and Supply Chain

Linus Sturesson
Managing director

Scroll to top