W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

WYSPECJALIZOWANA I OPŁACALNA

Komponent o fundamentalnym znaczeniu

Bez względu na to, czy jest to monopal, element przejściowy, podstawa kratownicowa, trójnożna czy pływająca, fundament każdej turbiny wiatrowej offshore dosłownie leży u podstaw bezpieczeństwa jej pracy. Istotne zużycie wynikające z nieustannego działania prądów i  fal, ruchy dna morskiego, dryfujące obiekty, bogate w tlen powierzchniowe warstwy wody oraz promieniowanie słoneczne tworzą warunki, w których podzespoły te wymagają specjalnej konserwacji. Stosując specjalne procedury oceny oraz techniki naprawcze, wykonywane nad i pod powierzchnią wody, nasi technicy zapewniają stabilność konstrukcji turbin wiatrowych offshore oraz dostępność do nich. Dzięki temu mogą Państwo eksploatować je w sposób zyskowny, bezpieczny i zgodny z regulacjami prawnymi, a także zapewne przez okres wykraczający poza projektowaną na 20 lat żywotność.   

Zarys świadczonych przez nas usług:  

  • Regularnie wykonywane prace kontrolne, konserwacyjne i naprawcze 

  • Błyskawiczne rozwiązywanie problemów 

  • Kontrola i konserwacja żurawi 

  • Opracowywanie i wdrażanie modernizacji 

  • Aktywna (katodowa) ochrona przed korozją 

 

  • Tworzenie podręczników i list kontrolnych dla prac konserwacyjnych  

  • Nadzór nad pracami produkcyjnymi i budowlanymi 

  • Kontrola techniczna i opracowywanie ekspertyz 

  • Opracowywanie koncepcji w zakresie zasilania awaryjnego, ewakuacji, jakości, BHP, ochrony środowiska i oceny ryzyka  

  • Tworzenie planów roboczych, procesów i podręczników 

 

Przewaga wynikająca z naszych sieci wewnętrznych i zewnętrznych

Przechodzące regularne szkolenia zespoły serwisowe są wspierane przez naszych własnych inżynierów oraz specjalistów z różnych dziedzin, czasem również bezpośrednio na miejscu pracy turbiny. Tam, gdzie jest to uzasadnione, tworzymy sieci logistyczne dla zasobów, we współpracy z partnerami i z myślą o koordynowaniu całego łańcucha procesowego. Umożliwia to szybkie wykonywanie najpotrzebniejszych prac budowlanych na fundamentach turbin wiatrowych. 

Eksploatujemy dla Państwa kompleksowy system aktywnej ochrony przed korozją

Wdrożenie, już na samym początku, aktywnej, katodowej ochrony przed korozją, ma kluczowe znacznie dla zapewnienia długotrwałej stabilności turbiny wiatrowej offshore a także spełnienia wymagań prawnych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku środowiska morskiego, gdzie ochrona, jaką dają powłoki malarskie i innego rodzaju jest niewystarczająca. Aktywny system ochrony przed korozją wykorzystuje jedną lub więcej elektrod oraz kilka katod, wszystkie zasilane prądem elektrycznym. Do pomiaru poziomu ochrony znajdujących się pod wodą części służą ogniwa referencyjne. Uzyskane w ten sposób dane służą do określenia napięcia, jakie ma być podawane na anody. Powstały w ten sposób prąd chroni metalowe elementy przed korozją. Są to nowoczesne systemy, umożliwiające monitoring w czasie rzeczywistym. Prawidłowo zainstalowany, eksploatowany i utrzymywany aktywny system ochrony przed korozją minimalizuje zmiany w strukturze powierzchniowej w stosunku do jej obciążenia dynamicznego, co z kolei zapewnia ochronę fundamentów przez cały okres ich użytkowania. 

Jesteśmy w stanie wykonać montaż wszystkich podzespołów systemu ochrony przed korozją, wykonywać prace konserwacyjne oraz zapewnić całodobowy monitoring, a także przekazywać raporty z danymi, wymagane przez wystawiające odpowiednie pozwolenia władze. Świadczymy też kompleksowe usługi zarządzania projektem w zakresie planowania prac związanych z turbinami wiatrowymi, w tym logistyki, transportu i kontroli dostępu. Takie kompleksowe podejście pozwala nam przyjąć Państwa punkt widzenia. Bliska współpraca z klientem otwiera ścieżkę do przyjęcia strategii dającej oszczędność czasu, nakładów i kosztów. Zatrudniani przez nas eksperci zdobywają kompleksowe doświadczenie w ramach celowych szkoleń z zakresu systemów ICCP (Impressed Current Cathodic Protection, ochrona katodowa), organizowanych, już od wielu lat, przez firmę CORROSION, na zlecenie Deutsche Windtechnik. Bezpieczne dla środowiska systemy ochrony przeciw korozji możemy dostarczać w ramach zakontraktowanych usług konserwacyjnych lub na osobne zlecenie.  

Aby uzyskać więcej informacji o oferowanych przez nas pracach podwodnych, zapraszamy do zakładki Prace pod Powierzchnią Wody

Osoby kontaktowe

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Twoje osoby kontaktowe

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Scroll to top