W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

Bezpieczny i Wszechstronny

Aircraft Detection Light System [System oświetlenia wykrywania statków powietrznych] (ADLS) dla waszych turbin wiatrowych 

Firma Deutsche Windtechnik we współpracy z f.u.n.k.e. Avionics GmbH opracowała niezależny system ADLS oparty na transponderze. Jest to jeden z pierwszych systemów ADLS, który został zatwierdzony zgodnie z wytycznymi do identyfikacji przeszkód lotniczych.

Nasz system ADLS jest dostępny w opcjach konfiguracyjnych, które można ze sobą łączyć. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu rozwiązanie dostosowane do Państwa potrzeb i zapewnić, że Państwa farma wiatrowa spełni wszystkie wymagania ADLS. 

Zalety naszego rozwiązania ADLS: 

  • Szereg możliwości konfiguracji: kompletne rozwiązanie, podłączenie do istniejących interfejsów lub wykorzystanie systemów innych firm 

  • Niezależność od technologii turbiny 

  • Nasze umowy licencyjne wykluczają roszczenia właściciela patentu 

  • Skoordynowana procedura przeprowadzania oceny dla konkretnego miejsca 

  • Wsparcie podczas procesu zatwierdzania  

  • Niskie ryzyko techniczne dzięki specjalistycznej, wielobranżowej wiedzy, która jest do Państwa dyspozycji przez cały okres eksploatacji systemu ADLS 

 

Osoby kontaktowe

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Twoje osoby kontaktowe

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Scroll to top