W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIE NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM

Razem z nami, krok po kroku, osiągniesz sukces

Czy lokalnie obowiązujące wymagania, narzucane przez firmy normy i inne wymagania związane z QHSE stanowią dla Państwa wyzwanie? Wspieramy Państwa aktywnie na drodze do spełnienia wszystkich wymagań i bezproblemowej realizacji całego projektu. Korzyści z współpracy z nami: Wiemy, jak w praktyce wdrażać nowoczesne, inteligentne koncepcje. Jako organizacja działająca po stronie operacyjnej, w naszej pracy stosujemy najbardziej wymagające standardy i nieprzerwanie je weryfikujemy. Działając jako producent i niezależny dostawca usług, musimy nieustannie kontrolować jakość naszych działań i procesów. Świadczymy nie tylko usługi w zakresie konsultacji teoretycznej w obszarze QHSE, ale wiemy też, jak wykorzystać ją w praktyce.

Nasza oferta jako operatora: 

  • Rozwój, wdrażanie i monitorowanie strategii zarządzania jakością

  • Przygotowanie procesu certyfikacji, włącznie z wykonaniem audytów, w całym obszarze QHSE

  • Rozwój, wdrażanie i monitorowanie strategii bezpieczeństwa pracy

  • Tworzenie ocen ryzyka wraz z instrukcjami operacyjnymi i roboczymi 

  • Tworzenie strategii ratunkowych, wraz z organizacją ćwiczeń praktycznych

  • Kwalifikowanie Państwa pracowników, np. w zakresie briefingów bezpieczeństwa i dochodzeń powypadkowych 

  • Opracowywanie systemów zarządzania ochroną środowiska oraz wdrażanie odpowiednich środków

Zapytaj nas o koncepcję dla swoich potrzeb już dziś

Osoby kontaktowe

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Twoja osoba kontaktowa - czekamy na wiadomość od Ciebie!

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Scroll to top