W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

SZYBKA I ELASTYCZNA

Zapewniamy krótki czas przestoju Państwa turbiny wiatrowej  

Łopaty wirnika muszą sprostać obciążeniom większym niż prawie każdy inny podzespół elektrowni wiatrowej. Aby obniżyć koszt i zredukować czas przestoju do minimum, podczas wykonywania kontroli i napraw korzystamy z różnorodnych technologii dostępu (platformy, wciągniki linowe). Poważne awarie można usuwać nie tylko w warsztatach, ale również na miejscu, przy turbinie wiatrowej, po demontażu podzespołu w odpowiednio przygotowanej hali tymczasowej. 

 
Nasze najważniejsze usługi: 

  • Ocena wykonywana przez niezależnych, akredytowanych ekspertów  

  • Naprawy łopat wirników 

  • Pomiar geometrii i optymalizacja wirnika 

Skontaktuj się z nami

Kontrole łopat wirników wykonywane przez niezależnych i akredytowanych ekspertów

W trakcie normalnej eksploatacji turbiny wiatrowej dochodzi do wielu sytuacji, w których konieczna jest profesjonalna i dogłębna ocena stanu łopat wirnika. Zapewniamy Państwu ekspertyzy techniczne przygotowane przez niezależnych i akredytowanych ekspertów: 

  • Dla celów przekazania instalacji do eksploatacji 

  • Przed końcem okresu ochrony gwarancyjnej 

  • W ramach kontroli okresowych 

  • Dla celów weryfikacji stanu jako spełnienie warunków umowy ubezpieczeniowej 

  • Dla celów związanych z wysuwaniem i egzekucją roszczeń  

Twoja osoba kontaktowa - czekamy na wiadomość od Ciebie!

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Scroll to top