W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

ZCENTRALIZOWANY I UNIWERSALNY

Państwa podstacje offshore wymagają nie tylko serwisu

Podstacje mają szczególnie duże znaczenie dla sprawnego działania Państwa elektrowni wiatrowej offshore. Transformatory podstacji podnoszą napięcie wytwarzanego prądu. Dzięki temu prąd elektryczny może być przesyłany na duże odległości, do odbiorców na lądzie, z minimalnymi stratami. Jeśli Państwa podstacja przestanie pracować, żadna z podłączonych do niej turbin wiatrowych nie będzie dostarczać wytworzonego prądu. Rozumiemy skutki finansowe takich awarii i dokładamy wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi konserwacyjne wykraczały poza suchą definicję takich działań. 

Nasze najważniejsze usługi:  

  • Zarządzanie aspektami technicznymi, w tym zdalny monitoring 

  • Ocena danych operacyjnych i obliczenia dotyczące dostępności 

  • Skuteczne prowadzenie roszczeń gwarancyjnych 

  • Tworzenie i wdrażanie strategii konserwacji obejmujących usługi standardowe  

  • Konserwacja urządzeń głównych i wtórnych oraz systemów pomocniczych 

 

  • Tworzenie dokumentacji, w tym dzienników konserwacji i list kontrolnych 

  • Przygotowanie do wykonywania prac i działania następcze, w tym zarządzanie częściami zamiennymi i narzędziami 

  • Usługi konsultingowe, audyty i ekspertyzy 

  • Planowanie i usługi wsparcia na etapie przekazywania do eksploatacji 

  • Optymalizacja i modernizacja 

 

Zapytaj o usługi w zakresie podstacji

Jako zaufany partner świadczymy dla Państwa usługi zarządzania operacjami technicznymi

Jako niezależny partner monitorujemy Państwa podstację offshore oraz prace wykonywane na terenie elektrowni wiatrowej przez innych wykonawców. Zajmujemy się oceną dużych ilości danych operacyjnych powstających w elektrowni wiatrowej, wykorzystując je jako bazę do opracowania działań konserwacji warunkowej. Dostarczamy też ważnych informacji na temat warunków eksploatacyjnych, krzywych temperatury oraz poziomów napełnienia. Będą Państwo od nas otrzymywać szczegółowe raporty miesięczne, włącznie z dokładnymi obliczeniami dotyczącymi dostępności Państwa podstacji. Prowadzony przez nas nieprzerwanie monitoring oraz stale zbierana dokumentacja umożliwiają nam reprezentowanie Państwa interesów przed wykonawcami prac konserwacyjnych i zabezpieczają Państwa roszczenia gwarancyjne przed stronami trzecimi. 

Koncepcja konserwacji naszego autorstwa to gwarancja nieprzerwanej pracy Państwa podstacji

Dostępność Państwa podstacji offshore można zmaksymalizować przez regularne kontrole, serwis i naprawy. Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje wszystkie, powszechnie wykonywane w podstacjach prace, w tym systemy przesyłu średniego i wysokiego napięcia, transformator, aparatura rozdzielcza i urządzenia po stronie wtórnej (generatory prądotwórcze, klimatyzacja, BHP, usługi budowlane, systemy oświetlenia i komunikacji oraz lądowisko dla helikopterów). Nasz główny magazyn części zamiennych, posiadający na stanie blisko 20.000 pozycji, gwarantuje również błyskawiczną wymianę części zużytych oraz zapewnia naszym technikom całodobowy dostęp do najnowocześniejszych narzędzi, materiałów i części zamiennych. Na Państwa życzenie możemy opracować spersonalizowane plany robocze umożliwiające doskonałą współpracę pomiędzy wszystkimi stronami. 

Nasze doświadczenie pracuje dla Państwa: Procedury należytej ostrożności oraz jakość, BHP i ochrona środowiska

Nasi specjaliści, legitymujący się szerokim doświadczeniem, dzielą się z nim Państwem na każdym etapie projektu offshore. Nasze doświadczenie działa dla Państwa w praktyce, chociażby w takich obszarach jak opracowywanie strategii w zakresie serwisu, jakości, BHP, ochrony środowiska, zasilania awaryjnego czy działań ratunkowych. Oceniamy dla Państwa ryzyko na każdym etapie planowania i działań związanych z programem offshore oraz świadczymy usługi konsultacji w zakresie zachowania należytej staranności.

Akredytowana ocena i raporty dla każdego aspektu Państwa elektrowni wiatrowej offshore

Przygotowujemy oceny i raporty, dzięki którym zyskują Państwo pewność, że wszystkie wymagania prawne są spełnione, i które dają Państwu wiedzę o krytycznym znaczeniu oraz pozwalają planować dalsze kroki gwarantujące nieprzerwane działanie Państwa elektrowni wiatrowej w przyszłości.  

Dowiedz się więcej na temat szerokiego portfolio usług, również dotyczących całego spektrum nadzoru produkcyjnego i budowlanego, jakie świadczy nasza certyfikowana jednostka nadzoru i inspekcji

Czy Państwa elektrownia wiatrowa offshore działa bez problemów? Sprawimy, że będzie jeszcze doskonalsza!

Nasz cel, to zapewnienie jak największych korzyści z opcji, jakie Państwo mają. Z tego właśnie powodu zespoły naszego działu technologii kontroli i systemów nieprzerwanie pracują nad udoskonalaniem poszczególnych komponentów Państwa elektrowni wiatrowych offshore, zwiększeniem ich ogólnej wydajności i sprawności oraz przedłużeniem okresu używalności. Nasi inżynierowie korzystają z stale rozwijanych elektronicznych systemów kontroli, opracowują działania modernizacyjne, instalują oprogramowanie i tworzą dla Państwa elektrowni wiatrowych offshore nieprzerwanie udoskonalane podzespoły. Zatrudniani przez nas eksperci posiadają szerokie doświadczenie z wieloma rodzajami turbin i mogą Państwu zaproponować innowacyjne rozwiązania dla wszystkich popularnych rodzajów urządzeń pracujących w sektorze offshore. 

Osoby kontaktowe

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Twoje osoby kontaktowe

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Scroll to top