W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

ELASTYCZNA I NIEZAWODNA

Szybka wymiana podzespołów wielkowymiarowych bez obniżania poziomu bezpieczeństwa i jakości

Wymiana chociażby jednego z wielkowymiarowych podzespołów turbiny wiatrowej offshore wiąże się z licznymi wyzwaniami. Nasze bogate doświadczenie w zakresie wymiany wielkowymiarowych podzespołów turbin wiatrowych offshore, z wykorzystaniem różnorodnych technologii, pozwala nam skutecznie sprostać różnorakim wymaganiom obecnym w tym obszarze, łączyć i koordynować działania wszystkich stron biorących udział w tych pracach, zdobywać potrzebne części zamienne i tworzyć kompletną dokumentację takich działań.

Naszym priorytetem jest jak najszybsze wykonanie prac i zminimalizowanie czasu przestoju turbiny wiatrowej offshore. Do wymiany wielkowymiarowych podzespołów podchodzimy na zasadzie projektu lub w ramach kampanii ich proaktywnej wymiany. Przejmujemy i gwarantujemy wykonanie poszczególnych działań, od projektu po przekazanie do eksploatacji, wykonujemy rzetelne obliczenia i działamy jako centralny punkt kontaktowy.  

Na naszym doświadczeniu można polegać: 

  • Wymiana wielu podzespołów wielkowymiarowych korzystających z powszechnie dostępnych technologii 

  • Elastyczna dostępność morskich jednostek serwisowych naszych partnerów 

  • Najnowocześniejsze narzędzia i sprzęt 

  • Własny magazyn części zamiennych Deutsche Windtechnik 

  • Szeroka sieć sprawdzonych partnerów 

 

Skontaktuj się z nami

Gwarancja szybkiego i bezpiecznego wdrożenia

Ustalony umowny termin realizacji wymiany podzespołów wielkowymiarowych stanowi gwarancję skutecznego i bezpiecznego wykonania podjętych przez nas zobowiązań. Wykonane przez nas na Morzu Północnym projekty referencyjne potwierdzają, że jesteśmy w stanie pomyślnie zakończyć prace również przed upływem terminu. Aby to jednak to było możliwe, konieczne jest wykonanie planu koncepcyjnego. Pracujemy patrząc dalekowzrocznie w przyszłość, korzystając z uniwersalnej i dogłębnej wiedzy świetnie skoordynowanego zespołu fachowców. W razie wystąpienia nieprzewidzianej potrzeby, jesteśmy w stanie w krótkim czasie opracować skuteczny plan działań obejmujący aspekt zarządzania częściami zamiennymi i przywrócenie całego systemu do pracy. Na naszym doświadczeniu można polegać: 

  • Wymiana wielu podzespołów wielkowymiarowych korzystających z powszechnie dostępnych technologii 

  • Elastyczna dostępność morskich jednostek serwisowych naszych partnerów 

  • Najnowocześniejsze narzędzia i sprzęt 

  • Własny magazyn części zamiennych Deutsche Windtechnik 

  • Szeroka sieć sprawdzonych partnerów 

Zasoby ludzkie i materiałowe z jednego źródła

Nasz personel przechodzi regularne szkolenia z zakresu serwisu, inżynierii, BHP i ochrony środowiska oraz logistyki, a wszystko z myślą o minimalizacji czasu przestoju turbin. Wykorzystanie własnego, doskonale wykwalifikowanego personelu pozwala nam zagwarantować najwyższy poziom elastyczności i jakości usług serwisowych. Dzięki wykorzystaniu statków typu Crew Transfer Vessels (CTV), służących do transferu personelu, operujących na Morzu Północnym i Bałtyckim, jak również w rejonie Tajwanu, mobilizacja załóg odbywa się błyskawicznie. Za organizację jednostek CTV odpowiadać mogą nasi klienci, jak również partnerzy biznesowi. Wymianę podzespołów wielkowymiarowych możemy również wykonać z wykorzystaniem elementów przygotowanych i zmagazynowanych zawczasu przez klienta. Jeśli jednak nie jest to możliwe, to korzystamy z magazynu głównego, mieszczącego około 20.000 gotowych do użycia części lub posiłkujemy się sprawdzonymi i stałymi dostawcami.  
 

Aby dowiedzieć się więcej o pracy na stanowisku technika serwisu turbin wiatrowych offshore, przeczytaj zamieszczony w newsletterze z marca 2019 r wywiad z Lukasem Müllerem.

Osoby kontaktowe

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Twoje osoby kontaktowe

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Scroll to top