ELASTYCZNE I NIEZAWODNE

Skorzystaj z naszego doświadczenia i wyposaż swoje turbiny wiatrowe w bezpieczne systemy ADLS

Niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci postuluje o wyposażenie, do 2023 r., turbin wiatrowych offshore w systemy ADLS. Termin ten dotyczy operatorów blisko 1.000 istniejących już turbin wiatrowych offshore. Opracowane przez Deutsche Windtechnik's systemy ADLS były już wcześniej z powodzeniem instalowane na turbinach wiatrowych onshore.  To konkretne doświadczenie udało się nam połączyć z wieloletnią praktyką w świadczeniu szerokiego wachlarza usług oraz zyskaną z perspektywy operatora i wykonawcy usług kontroli technicznej wielu turbin wiatrowych offshore. Oprócz montażu systemów ADLS, świadczymy również, na podstawie wieloletnich kontraktów, usługi serwisowe oraz przygotowujemy oficjalną dokumentację. 

Zalety naszych systemów ADLS: 

  • Różnorodne opcje konfiguracji: od kompletnych rozwiązań po łączenie z interfejsami 

  • Niezależność od stosowanej w istniejących systemach technologii  

  • Gwarantowane zdolności wykonania prac montażowych i serwisowych własnymi mocami roboczymi, w ramach istniejącej sieci serwisowej dla turbin wiatrowych offshore 

  • Zawarte przez nas umowy licencyjne zabezpieczają przed roszczeniami ze strony właścicieli patentów 

  • Ścisła koordynacja z dostawcami istniejących już systemów oświetlenia morskiego, monitoringu, komunikacji i raportowania 

  • Skoordynowana procedura wykonywania ocen istniejących już instalacji 

  • Wykorzystanie procedur zatwierdzania 

  • Niski poziom ryzyka technicznego dzięki wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy współpracujących ze sobą partnerów dostarczających podzespoły systemów ADLS przez cały okres ich użytkowania 

Skontaktuj się z nami

Bliska współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami to gwarancja niezawodności

Systemy ADLS Deutsche Windtechnik współpracują z turbinami innych producentów. Oznacza to, że możemy modernizować Państwa turbiny wiatrowe w sposób spełniający wszystkie wymagania prawne, bez względu na rodzaj wykorzystanej w Państwa turbinach wiatrowych technologii. Nasi inżynierowie bez problemu dokonają integracji systemu ADLS z Państwa turbiną wiatrową.

Mamy również dogłębne doświadczenie w obszarze już wykorzystywanych w Państwa instalacjach wiatrowych systemów oświetlenia morskiego, monitoringu, komunikacji i raportowania. Możemy zagwarantować pełną zgodność prawną wspomnianych rozwiązań z naszymi systemami ADLS. Wraz z prowadzeniem prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych, nieprzerwanie zyskujemy nowe doświadczenie. Utrzymujemy również stały kontakt z producentami wszystkich, popularnych systemów stosowanych w turbinach wiatrowych offshore.

Twoja osoba kontaktowa - czekamy na wiadomość od Ciebie!

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Scroll to top