W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

ZORIENTOWANY NA ROZWIĄZANIA I O KRÓTKIM CZASIE REAKCJI

Oferowane przez nas rozwiązania do monitoringu danych dają wiele korzyści

Z poziomu niezależnego od producenta instalacji centrum kontroli, przez całą dobę monitorujemy Państwa elektrownię wiatrową. Z takiego centrum jesteśmy w stanie przetworzyć większość nadchodzących powiadomień, i to bez konieczności wysyłania techników do elektrowni wiatrowej. Na podstawie dokumentacji i po analizie danych z Państwa elektrowni wiatrowej tworzymy prognozy wydajności oraz długoterminowe rekomendacje dla działań dotyczących poszczególnych turbin wiatrowych.  

Nasze najważniejsze usługi:  

  • Całodobowy monitoring, przez cały rok 

  • Eliminacja błędów w czasie rzeczywistym  

  • Analiza i ocena danych

  • Bieżące zarządzanie danymi klienta 

 

Pytania dotyczące zdalnego monitoringu danych

Gwarantowany, krótki czas eliminacji awarii

Otrzymane przez centrum kontroli komunikaty o awariach przetwarzamy natychmiast. W około 70% przypadków jesteśmy w stanie skutecznie wyeliminować problem z poziomu centrum kontroli, przykładowo zerując system sterowania turbiny wiatrowej.

Ocena eliminacji awarii poprzez zerowanie systemy wykonane przez zespół zdalnego monitoringu danych Deutsche Windtechnik w roku 2021:

Osoby kontaktowe

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Twoje osoby kontaktowe

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Scroll to top