W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW & CELOWOŚĆ DZIAŁAŃ

Zapewniamy, że czasy przestoju są jak najkrótsze.

Awaria dużego elementu turbiny wiatrowej oznacza nieuchronnie konieczność jej wyłączenia. Skorzystaj z naszej logistyki, wykorzystania wysoko wykwalifikowanych zespołów, naszego kompleksowego zarządzania częściami zamiennymi i zespołów serwisowych na miejscu, które przeprowadzają naprawy. Jest to jedyny sposób na skrócenie czasu przestoju turbiny i przeprowadzenie naprawy w sposób ekonomiczny i profesjonalny. 

Nasze główne usługi obejmują:  

 • Utrzymanie stanu technicznego / naprawa głównego elementu 

 • Terminowe dostarczanie wymaganych komponentów 

 • Pełna logistyka przywrócenia pracy turbiny 

 • Profesjonalne wykonanie wszystkich niezbędnych prac naprawczych 

 • Udokumentowanie działań dla kontynuacji pracy 

Pełna konserwacja obejmująca duże podzespoły zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.

W ramach naszego podejścia Full Maintenance Plus, naprawiamy wszystkie uszkodzenia turbiny wiatrowej, niezależnie od ich przyczyny. Dotyczy to zarówno uszkodzeń dużych elementów, takich jak wirnik, jak i całej turbiny wiatrowej. Nawet uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak uderzenie pioruna, pożar lub grad, są naprawiane w ramach umowy Full Service. 

Do naszych opcji kontraktowych

Naprawy Uptower ograniczają czas i koszty przestojów

Kiedy nowoczesne, duże turbiny ulegają uszkodzeniu, demontaż głównych elementów prowadzi do czasochłonnego i kosztownego użycia dźwigu i personelu. Z tego powodu, naprawy na wieży stają się coraz ważniejsze. Dzięki poszerzeniu naszych umiejętności i możliwości w zakresie naprawy możemy zaplanować i przeprowadzić dla Państwa szereg napraw bez konieczności ponoszenia kosztów logistycznych związanych z wykorzystaniem dźwigu, a także możemy to zrobić bez konieczności korzystania z usług lokalnych władz lub firm zewnętrznych. 

Już teraz jesteśmy w stanie wykonać następujące prace na turbinie: 

 • Wymiana łożyska po stronie generatora w turbinach wiatrowych o mocy znamionowej do 4 MW 
 • Naprawy przekładni, takie jak wymiana łożysk na wale HSS (High Speed Shaft) 
 • Naprawy łożysk na wale pośredniej prędkości i wale wolnej prędkości (ISS i LSS) 
 • Naprawy części dodatkowych 
 •  Naprawy napędów odchylania w turbinach o mocy od 2,5 MW do 4 MW

System wciągarek naziemnych redukuje koszty 

W szczególności logistyka i użycie dużych dźwigów do demontażu dużych komponentów powodują wzrost kosztów. W poszukiwaniu alternatywy opracowaliśmy naziemny system wciągarek (GBWS), który jest już z powodzeniem stosowany. 

Korzyści w skrócie: 

 • Nie są ponoszone koszty i logistyka związane z użyciem dużego dźwigu 

 • Nie jest wymagana rozbudowa dróg dojazdowych, placów pod dźwigi ani tymczasowych miejsc składowania wirników  

 • Obecna konstrukcja jest odpowiednia dla wysokości piasty 145 m i długości łopat do 60 m. Stopniowe rozszerzanie granic projektowych. 

 • Możliwość realizacji przy prędkości wiatru do 12 m/s 

 • Nadaje się do konwencjonalnego transportu samochodowego  

 • Nie ma potrzeby rozbudowy lokalnej infrastruktury dla dużych dźwigów. 

Korzyść finansowa dla Państwa jest oczywista: ta alternatywa, łącznie z kosztami przygotowania, ustawienia, wykonania prac i demontażu, jest znacznie tańsza niż wykonanie tych samych prac przy użyciu dużego dźwigu. 

Osoby kontaktowe

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Twoja osoba kontaktowa - czekamy na wiadomość od Ciebie!

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Scroll to top