W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

PRZEJRZYSTA I SKOORDYNOWANA

Koordynujemy wszystkie aspekty Państwa projektu offshore

Jako operator turbiny wiatrowej offshore muszą Państwo sprostać różnorakim żądaniom, wymaganiom i regulacją, a także grupom interesów. Oceniamy dla Państwa ogólną sytuację, a także analizujemy zobowiązania i potrzeby wszystkich zainteresowanych stron. W Państwa imieniu wykonujemy szereg zadań, jak np. ocena prac serwisowych na turbinach wiatrowych, koordynacja komunikacji z stronami trzecimi takimi, jak operatorzy sieci i przedstawiciele władz, oraz regularne raportowanie do grup inwestorów. Zachowujemy najdalej idącą przejrzystość i utrzymujemy stały kontakt z Państwem, kierownictwem budów, centrami kontroli elektrowni wiatrowych offshore, morskimi zespołami koordynacyjnymi oraz członkami kierownictwa technicznego, dostarczając poszczególnym stronom konkretne instrukcje, gwarantujące bezproblemowe działanie elektrowni wiatrowej. 

 

Nasze najważniejsze usługi kontroli technicznej: 

 • Całodobowy monitoring, kontrola i eliminacja awarii 

 • Koordynacja prac morskich, w tym planu lotów 

 • Koordynacja serwisu operacyjnego 

 • Konsulting strategiczny i wsparcie projektów 

 

Możemy też Państwu zaoferować indywidualnie przygotowane pakiety serwisowe. 

 

Kontakt z działem kontroli technicznej

Koordynacja prac morskich to nieprzerwane bezpieczeństwo

Wymagania prawne dotyczące bezpiecznej eksploatacji Państwa elektrowni wiatrowej offshore są złożone. Celem prowadzonej przez nas koordynacji morskiej jest zapewnienie ochrony środowiska i ludzi oraz monitorowanie wszystkich aspektów pracy Państwa elektrowni wiatrowej offshore. Oprócz monitorowania obszaru morskiego, ważne są również koordynacja ruchu statków i śmigłowców, utrzymanie komunikacji radiowej (TETRA, łączność radiowa z jednostkami morskimi i powietrznymi), koordynacja aspektów prawnych oraz planowanie działań obejmujące uzyskiwanie odpowiednich pozwoleń na prace, śledzenie przepływu personelu oraz wsparcie w nagłych sytuacjach.

Utrzymując bliską współpracę z centrum kontroli elektrowni wiatrowej offshore opracowujemy, kompilujemy i oceniamy zebrane dane i informacje, aby zagwarantować bezproblemowe działanie Państwa turbin wiatrowych. Zadania koordynacji prac morskich oraz centrum kontroli elektrowni wiatrowej offshore są wykonywane z użyciem najnowocześniejszych rozwiązań IT, co gwarantuje przepływ danych pomiędzy wszystkimi stronami.   

 

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Elektrycznego - obowiązkowe stanowisko w każdej elektrowni wiatrowej

Każda elektrownia wiatrowa offshore musi zatrudniać przeszkolonego Specjalistę ds. Bezpieczeństwa Elektrycznego (Electrical Safety Officer, ESO), odpowiedzialnego za bezpieczeństwo całego systemu elektrycznego. Na Państwa życzenie nasi świetnie wyszkoleni specjaliści monitorują aspekty prawne dotyczące systemu elektrycznego Państwa elektrowni wiatrowej offshore i podejmują wysiłki w celu spełnienia wszystkich norm i uregulowań prawnych. Z przyjemnością opracujemy dla Państwa strategię wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, prowadzenia szkoleń i monitoringu prac morskich. 

Więcej niż monitoring: centrum kontroli elektrowni wiatrowej offshore

Prowadzone przez nas centrum kontroli technicznej prowadzi całodobowy monitoring Państwa elektrowni wiatrowej offshore. Zakres świadczonych przez nas usług: 

 • Korekta komunikatów o błędach w czasie rzeczywistym lub inicjacja odpowiednich procesów 

 • Prace łączeniowe i zarządzanie siecią zasilającą 

 • Generowanie raportów dostępności 

 • Tworzenie kompletnej dokumentacji Państwa elektrowni wiatrowej offshore 

 

 • Tworzenie, w bliskiej współpracy z Państwem, pliku żywotności elektronicznej 

 • Ocena danych operacyjnych i systemowych  

 • Tworzenie zaleceń długoterminowej konserwacji i napraw poszczególnych turbin wiatrowych  

 • Wykorzystanie wniosków i spostrzeżeń w projektowaniu środków optymalizujących wydajność 

 

Koordynacja serwisu operacyjnego: ogniwo łączące etap planowania i wdrażania

Działający z naszego ramienia koordynator serwisu operacyjnego jest odpowiedzialny za lokalne wdrażanie kampanii konserwacyjnych i serwisowych dla Państwa elektrowni wiatrowej. Zadaniem takiej osoby jest zapewnienie, że praca personelu elektrowni wiatrowej przebiega sprawnie i bez opóźnień. Zadania koordynatora obejmują: 

 • Koordynację zadań przydzielonych poszczególnym technikom 

 • Komunikację z zewnętrznymi wykonawcami poszczególnych prac 

 • Zatwierdzanie pozwoleń na prace 

 • Planowanie ruchu statków i personelu 

Na Państwa życzenie udostępniamy długoterminowe wsparcie koordynatora serwisu morskiego, oddelegowanego konkretnie dla Państwa elektrowni wiatrowej offshore. Skupiając się na konkretnym projekcie, lokalny zespół specjalistów zapewnia koordynację prac w danym obiekcie i dopasowanie ich do określonych warunków tam panujących oraz Państwa specyficznych interesów. 

Świadczone przez nas usługi zarządzania zasobami to pewność realizacji Państwa interesów

Nasze wyspecjalizowane zespoły wykonują dla Państwa usługi zarządzania zasobami i odpowiadają za zarządzanie aspektami technicznymi Państwa elektrowni wiatrowej. Usługi w tym zakresie świadczymy kompleksowo: 

 • Przegląd prac serwisowych 

 • Zarządzanie kontraktami 

 • Prowadzenie roszczeń gwarancyjnych względem producentów 

 • Reprezentowanie Państwa roszczeń względem dostawców usług 

 • Raportowanie danych operacyjnych 

 

 • Wykonywanie obliczeń dotyczących dostępności 

 • Monitorowanie terminów przewidzianych przepisami inspekcji 

 • Zarządzanie ryzykiem 

 • Koordynacja logistyki z udziałem statków i helikopterów 

 • Koordynacja bezpośrednich sprzedawców energii elektrycznej, operatorów sieci i władz 

 

Osoby kontaktowe

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Twoje osoby kontaktowe

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Scroll to top