W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

WYKONYWANE W KOOPERACJI I ELASTYCZNE

Niech ukryte podzespoły Państwa elektrowni wiatrowej offshore staną się widoczne

Energia generowana przez Państwa turbiny wiatrowe offshore może dotrzeć na ląd tylko pod warunkiem, że znajdujące się przy turbinie systemy oraz kable podmorskie są nieuszkodzone. Utrzymywanie tych podzespołów w dobrym stanie technicznym nie tylko gwarantuje ich bieżącą sprawność, ale jest również krytycznie ważne z perspektywy długoterminowego zapewnienia ich dostępności. Konieczna jest regularna kontrola wszystkich podzespołów związanych z fundamentami. Działania te mogą zapewnić przedłużenie okresu użytkowania turbiny wiatrowej offshore poza określony na 20 lat standardowy cykl pracy. Należy również pamiętać, że do spełnienia urzędowych wymagań (np. nakładanych przez Niemiecką Federalną Agencję Żeglugi i Hydrografii), dotyczących integralności strukturalnej instalacji offshore, konieczne jest wykonywanie inspekcji podwodnych.   

Warunki pogodowe, fale i prądy morskie, rozrost organizmów oraz nieustannie postępujące zużywanie się materiałów i podzespołów istotnie podnoszą poziom trudności wykonywanych działań kontrolnych, ponieważ 95% okablowania i fundamentów Państwa turbiny wiatrowej lub podstacji jest po prostu niewidocznych. Nasza koncepcja wykracza poza zwykłe prace konserwacyjne prowadzone w obszarach łatwo i trudno dostępnych. Na Państwa życzenie opracowujemy krótko i długo terminowe zalecenia techniczne i finansowe i w razie konieczności wykonujemy je. Patrząc na elektrownię wiatrową offshore z Państwa perspektywy jako operatora, przyjmujemy podejście holistyczne i w sposób kompleksowy kategoryzujemy nasze usługi podmorskie. Dzięki temu mogą Państwo podejmować świadome decyzje o ewentualnie podejmowanych krokach. 

Nasze najważniejsze usługi:

  • Podmorskie kontrole wizualne i pomiary z użyciem zdalnie sterowanych jednostek bezzałogowych. 

  • Badanie profilu batymetrycznego i erozji dna morskiego oraz badanie obiektów na dnie morskim za pomocą sonaru 

  • Naprawy i inspekcje o krytycznym znaczeniu, wykonywane przez nurków 

  • Kompleksowe badania geotechniczne, np. kontrola głębokości położenia kabli 

 

Więcej informacji o wykonywanych przez nas pracach pod powierzchnią wody

Badanie profilu i erozji dna morskiego za pomocą echosond wielowiązkowych

 

Dno morskie stale przechodzi naturalne zmiany powodowane prądami, warunkami pogodowymi i erozją, natomiast unoszące się na wodzie i dryfujące pod jej powierzchnią obiekty stanowią zagrożenie dla konstrukcji fundamentów Państwa turbiny wiatrowej. Do zapewnienia stabilności i długiej żywotności Państwa turbin wiatrowych wykorzystujemy echosondy wielowiązkowe, służące do badań profilu i erozji dna morskiego wokół Państwa elektrowni wiatrowej.  Do takich badań nasz zespół wykorzystuje również technologię ultradźwiękową, sonary boczne oraz urządzenia wykorzystujące radary. 

 

Sprzęt do wykonywania badań podmorskich możemy wykorzystywać na wiele różnych sposobów i można go również używać po zainstalowaniu na Państwa własnych jednostkach pływających. 

Echosondy wielowiązkowe służą głównie do: 

  • Wykonywania badań erozji dna morskiego 

  • Profilowania dna morskiego 

  • Pomiaru głębokości położenia kabli 

 

  • Wykrywanie obiektów niestanowiących części turbiny wiatrowej 

  • Lokalizowanie obciążników oraz worków z balastem skalnym i piaskowym 

 

Osoby kontaktowe

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Twoje osoby kontaktowe

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Scroll to top