W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

Kodeks postępowania

W naszej misji przedstawiliśmy już Państwu nasze wartości i zasady. Mogą się Państwo z nimi, jak również z konkretnymi sposobami ich wykorzystania w praktyce, zapoznać sięgając do naszego Kodeksu postępowania. Ujmuje on w skrócie zasady postępowania mające zastosowanie dla wszystkich pracowników Deutsche Windtechnik na świecie. 

Kodeks postępowania do pobrania tutaj:

Pobierz Kodeks postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

System dla sygnalistów w zakresie Compliance

Co oznacza Compliance?

Compliance oznacza zgodność z zasadami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami firmy (dla przykładu, z Kodeksem postępowania). Zgodność z powyższymi regulacjami obowiązuje wszystkich pracowników Deutsche Windtechnik. 

Czym dokładnie jest naruszenie z zakresu Compliance?

  1. Wszelkie czyny karalne / naruszenie prawa, dla przykładu - kradzież, oszustwo, dyskryminacja, przekupstwo, etc. 

  2. Naruszenie wewnętrznych regulaminów firmy. 

  3. Postępowanie niezgodnie z Kodeksem postępowania (patrz wyżej) 

Co mam zrobić, jeśli wykryję naruszenie z zakresu Compliance?

Stanowczo prosimy wszystkich pracowników, partnerów biznesowych i inne osoby o zgłaszanie wszelkiego rodzaju naruszeń. Pozwoli to tam ograniczyć niepożądane konsekwencje i przeciwdziałać podobnym przypadkom niewłaściwego postępowania. 

Zgłoszenia podejrzeń lub rzeczywistych naruszeń, które na Państwa prośbę mogą pozostać anonimowe, należy składać za pomocą formularza Mogą mieć Państwo pewność, że nasz Inspektor ds. zgłaszania nieprawidłowości (Whistleblowing Officer) zawsze potraktuje Państwa zgłoszenie jako poufne. Podobna procedura stosowana będzie w momencie udostępnienia Państwa osobistych danych kontaktowych tj., w sytuacji gdy informacja nie pochodzi od anonimowego nadawcy. Proszę zauważyć, że jeśli Państwa zgłoszenie będzie anonimowe, Inspektor ds. zgłaszania nieprawidłowości nie będzie w stanie zadać Państwu pytań w zakresie incydentu ani też poinformować Państwa o dalszym toku postępowania w konkretnej sprawie. 

Tylko podejrzenie?

Czy na potwierdzenie incydentu nie istnieją żadne dowody? Czy na pewno chodzi o naruszenie? Czy podejrzenie jest wystarczającą podstawą do zgłoszenia? 

Również same podejrzenia dotyczące powstania nieprawidłowości warto przekazywać Inspektorowi ds. zgłaszania nieprawidłowości. Inspektor ds. zgłaszania nieprawidłowości zastrzega sobie prawo do wszczęcia dochodzenia, zebrania dowodów oraz podjęcia wszelkich innych koniecznych kroków. 

Kto może zgłosić naruszenie?

  • Wszyscy pracownicy Deutsche Windtechnik, od stażysty, po CEO. 

  • Wszyscy partnerzy biznesowi (klienci, dostawcy, etc.) 

  • Wszystkie podmioty trzecie 

Czy zgłoszenie incydentu może mi zaszkodzić?

Nie. Jeżeli sygnalista zgłasza naruszenie w ramach swojej najlepszej wiedzy i w dobrej wierze, nie należy się obawiać żadnych negatywnych konsekwencji. 

Co więcej, zawsze macie Państwo możliwość dokonania zgłoszenia anonimowo. Zgłoszenia zawierające dane osobowe również traktowane są w sposób poufny. 

Inspektor ds. zgłaszania nieprawidłowości

 

Kontakt do Inspektora ds. zgłaszania nieprawidłowości: 

whistleblowing@deutsche-windtechnik.com

Jeżeli wolą Państwo kontakt osobisty lub telefoniczny, prosimy o umówienie spotkania za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Twoja osoba kontaktowa - czekamy na wiadomość od Ciebie!
Scroll to top