W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE

Zalety płynące z doświadczenia w obszarze QHSE: Działamy zanim stanie się to konieczne 

Czy to jako operator elektrowni wiatrowych offshore, czy pracodawca działający w tej branży, są Państwo zobligowani do przestrzegania rygorystycznych wymogów prawnych w zakresie QHSE. Oprócz zagadnień związanych z jakością, ochroną zdrowia i środowiska, określonych w normach dla energetyki wiatrowej onshore, szczególna uwaga przysługuje bezpieczeństwu pracy. Wraz z Państwem uważnie przyglądamy się złożonym, zależnym od lokalizacji regulacjom prawnym i integrujemy je z istniejącymi procesami, na etapie budowy, projektu oraz eksploatacji. Istotną częścią naszej pracy jest regularne monitorowanie wszystkich powiązanych działań i dokumentacji. Nasze szerokie doświadczenie w świadczeniu usług niezależnych od producenta pozwala nam płynnie i bezproblemowo łączyć naszą pracę z wdrożonymi już procesami, wprowadzać wymagane udoskonalenia i dzielić się z Państwem wnioskami. Wykorzystaj tę przewagę jako ogniwo łączące realne działania biznesowe z opracowywanymi koncepcjami! 

Nasze najważniejsze usługi offshore: 

  • Przygotowanie procesu certyfikacji, włącznie z wykonaniem audytów, w obszarze QHSE
  • Rozwój, wdrażanie i monitorowanie koncepcji bezpieczeństwa pracy 
  • Tworzenie ocen ryzyka wraz z instrukcjami operacyjnymi i roboczymi 

  • Tworzenie koncepcji ratowniczych oraz planowanie i wdrażanie ćwiczeń ratowniczych 

  • Szkolenia pracowników, w tym dla potrzeb briefingów BHP i dochodzeń w sprawie wypadków 

  • Rozwój, wdrażanie i monitorowanie koncepcji systemów zarządzania jakością 

  • Opracowywanie systemów zarządzania ochroną środowiska oraz wdrażanie odpowiednich środków 

 

Zapytaj o koncepcję QHSE już teraz

 

 

Jakość, ochrona zdrowia i środowiska: więcej niż normy

Im bardziej złożony jest projekt, tym większe znaczenie mają nawet niewielkie zmiany w procedurach, procesach i strukturach. Prowadzony przez Państwa projekt elektrowni wiatrowej offshore oraz oddelegowanie Państwa pracowników do pracy w takiej elektrowni wiążą się, zazwyczaj, z sporymi nakładami inwestycyjnymi oraz koniecznością spełnienia wymagań regulacyjnych i z zakresu eksploatacji. Najlepiej więc skorzystać z naszego wieloletniego, praktycznego doświadczenia zdobytego podczas prowadzenia wielu projektów onshore i offshore, skupić się na sprawnym zarządzaniu własnymi zasobami i połączyć je z naszą wiedzą ekspercką. Razem możemy osiągnąć długotrwałe oszczędności bez pogarszania jakości oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. W przypadku projektów offshore, bezpieczeństwo ma szczególnie duże znaczenie. 

KONCEPCJE SZKOLEŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Bezpieczeństwo w projektach offshore: Z nami są Państwo bezpieczni 

Praca na turbinie wiatrowej lub podstacji na morzu, albo chociażby odwiedzanie takiego miejsca, wiąże się z koniecznością spełnienia określonych środków gwarantujących bezpieczeństwo pracowników i innych osób tam przebywających. Zapewniamy - w Państwa imieniu - spełnienie wszystkich urzędowych i indywidualnie określonych wymagań. Wspieramy Państwa na każdym etapie: od stworzenia koncepcji, po jej wdrożenie i późniejsze monitorowanie. Bierzemy pod uwagę Państwa wymagania lokalizacyjne i sytuacyjne.  

Opracowywane przez nas koncepcje bezpieczeństwa pracy uwzględniają również strategie szkoleniowe, przygotowujące Państwa pracowników i gości do pobytu w elektrowni wiatrowej offshore. Obejmuje to, między innymi, Rozszerzone Szkolenie z Zakresu Pierwszej Pomocy w Instalacjach Offshore (zgodnie z Biuletynem DGUV 204-041), odbywające się na terenie naszej firmy, lub szkolenia morskie (Sea Survival), np. z zakresu wydostawania się z helikoptera pod powierzchnią wody (Helicopter Underwater Egress Training, HUET) lub szkolenie z zakresu używania wciągarki, oba odbywające się u naszych partnerów biznesowych. Dowiedz się więcej o możliwościach szkoleń offshore oferowanych przez nasze Centrum Szkoleniowe. 

Osoby kontaktowe

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Twoje osoby kontaktowe

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Scroll to top