W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

MIĘDZYNARODOWA I KOMPETENTNA

Doświadczenie potwierdzone przez niemiecką jednostkę akredytacyjną

Państwa turbiny wiatrowe wymagają wykonania wielu ocen technicznych określonych w normach, wytycznych i umowach. Jako akredytowana jednostka kontrolna, ustanowiona zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17020:2012, wykonujemy zgodne z regulacjami prawnymi oceny techniczne elektrowni wiatrowych, a wnioski i spostrzeżenia przedstawiamy w ekspertyzach. Dokumenty te przedstawiają wszystkie najważniejsze informacje prawne i techniczne. Uznawana na całym świecie akredytacja naszych kompetencji technicznych i organizacyjnych gwarantuje, że nasze ekspertyzy są uznawane przez wszystkie zainteresowane strony, w tym władze, ubezpieczycieli, producentów oraz inne organizacje.

Nasze usługi w akredytowanym obszarze obejmują oceny techniczne podczas całego okresu użytkowania Twojej turbiny wiatrowej:

  • Inspekcje przed przekazaniem do eksploatacji 

  • Inspekcje gwarancyjne 

  • Kontrole cykliczne  

  • Inspekcje warunkowe 

Dodatkowo, świadczymy usługi przyjmując rolę operatora, nabywcy, sprzedającego, projektanta, inwestora, banku i ubezpieczyciela:  

  • Ocena trwałości po upływie wynoszącej 20 lat projektowej żywotności 

  • Monitoring układu napędowego (wideoendoskopia i pomiar wibracji, w szczególności dotyczy generatora, przekładni i łożyska głównego) 

  • Procedury należytej ostrożności dla inwestycji w elektrownie wiatrowe, z Państwa udziałem 

  • Procedury oceny ryzyka dla inwestycji w elektrownie wiatrowe, z Państwa udziałem

Wykonywane przez nas oceny mają kluczowe znaczenie dla bezproblemowej pracy Państwa turbin wiatrowych 

U podstaw etycznej postawy naszych pracowników leżą potwierdzona akredytacją niezależność oraz wieloletnie doświadczenie. To fundamenty niezależności z jaką wykonujemy dla Państwa oceny techniczne. Ocenę kompletności turbiny wykonujemy zaraz po przekazaniu jej do eksploatacji. Potwierdzenie prawidłowego i bezpiecznego montażu wszystkich podzespołów oznacza spełnienie wszystkich wymagań.

Następnie, na etapie eksploatacji, weryfikujemy czy wykonywane są cykliczne i warunkowe kontrole. Cykliczne kontrole stanowią potwierdzenie stabilności turbin wiatrowych zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Instytutu Technologii Budowlanej. Oceny te należy wykonywać zgodnie z specyfikacjami określonymi w instrukcji prowadzenia konserwacji, oraz, jeśli to konieczne, dodatkowymi wymaganiami określonymi w wcześniejszych ekspertyzach. Stan techniczny turbiny jest poddawany ocenie podczas kontroli cyklicznych. Ma to na celu wykrycie pierwszych oznak uszkodzeń i zidentyfikowanie potencjalnych uszkodzeń następczych.

Gdy zbliża się koniec okresu ochrony gwarancyjnej Państwa elektrowni wiatrowej, nasi eksperci przystępują do identyfikacji ewentualnych, istniejących w Państwa instalacji problemów. Opracowujemy również prognozy obejmujące potencjalne problemy, jakie w przyszłości mogą ograniczać funkcjonalność lub dochodowość Państwa turbin wiatrowych. Na podstawie takich ocen mogą Państwo zwracać się do producenta o wykonanie napraw lub przedłużenie okresu gwarancyjnego.

W ekspertyzach zawarte są kompletne informacje prawne, dane techniczne, podsumowanie dokumentu oraz wyszczególnienie ocenianych punktów zgodnie z rejestrem RDS-PP. Wyszczególniane są wszystkie uszkodzenia i awarie, wraz z informacjami o ich lokalizacji. Następnie są one poddawane ocenie. Nasze ekspertyzy są uzupełniane o wyniki ogólnej oceny stanu bezpieczeństwa, stabilności i zagrożeń stwarzanych przez turbinę dla bezpieczeństwa publicznego.

Oceny techniczne według typu turbiny wiatrowej: 

 

Osoby kontaktowe

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Twoje osoby kontaktowe

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Scroll to top