Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

Según el idioma de su navegador, le recomendamos la siguiente versión de esta página web:

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

OBEROENDE OCH FLEXIBELT

Vi säkerställer tillförlitlig drift av era vindturbiner

Som oberoende serviceleverantör har vi omfattande expertis inom systemteknik, oavsett om det rör sig om ett helt vindkraftverk, en understation eller de allra minsta elektroniska komponenterna.  
 
Använder ni flera olika typer av turbinteknik? Vi har teknisk expertis och erfarenhet för turbiner från flera tillverkare och vi tar gärna fram ett optimalt underhållskoncept till ert vindenergiprojekt tillsammans med er.

I vårt huvudutbud ingår följande:   

 • Underhåll, inspektion, reparationer och förbättringar 
 • Kontroll, analys och bedömning 
 • Förbättrad prestanda, ökad tillgänglighet och minskat slitage  
 • Dokumentationshantering som underlag för elförsäljning direkt till marknaden, inmatningshantering och säkerhets- och kvalitetsstyrning 
 • Reservdelshantering 

Kontakta oss

Vi är specialister på vindturbiner från följande tillverkare

 

2.233 WTG
3.250 MW

Vestas*

1.211 WTG
2.236 MW

Siemens*

359 WTG
660 MW

Nordex*

1.088 WTG
2.451 MW

Senvion

317 WTG
544 MW

Fuhrländer

839 WTG
947 MW

Gamesa*

800 WTG
1.628 MW

Enercon*

270 WTG
486 MW

GE

868 WTG
952 MW

Mitsubishi

*Sytemteknik som den svenska filialen har kompetens för.

Vi kan tillsammans utarbeta en lämplig servicestrategi

 

Är ni investerare och letar investeringsmöjligheter? Är ni operatör och energibolag och söker effektiva affärsmodeller? De nya ersättningskoncepten i olika länder har pressat priserna kraftigt inom hela vindenergisektorn. Att ha rätt underhållskoncept blir allt viktigare för att kunna säkerställa en lönsam vindkraftsverksamhet.  

Vilka parametrar ingår i ett optimalt servicekoncept?  

 • Systemteknik 
 • Portföljstorlek 
 • Vindturbinernas livscykel 
 • Er riskvillighet 
 • Era krav och mål 
 • Er egen kompetens 

Det här är bara några av alla variabler som spelar in när ni ska välja en servicenivå till önskad kvalitet. Låt oss titta närmare på era parametrar och ta fram en optimal servicestrategi tillsammans!  

 

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Översikt över ytterligare tjänster


Dina kontaktpersoner

Våra landbaserade tjänster är certifierade enligt DIN EN ISO 9001:2015

Dina kontaktpersoner - vi ser fram emot att höra från dig!

Linus Sturesson
Managing director

Scroll to top