Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

VILKA VI ÄR

Vi vill vara världens främsta oberoende serviceleverantör

Vi är en av de största specialisterna på underhåll av vindkraftverk på land och till havs. Mer än 2000 medarbetare på Deutsche Windtechnik ser till att 7100 vindkraftverk fungerar som de ska i Europa, USA och Taiwan. 

En oberoende ställning på marknaden skapar transparens. Eftersom ni som operatörer allt oftare väljer en oberoende serviceleverantör har vårt företag fått ett permanent fotfäste på den europeiska marknaden. Men även i andra delar av världen väljer allt fler operatörer service från oberoende leverantörer.  

Tack vare vår märkesövergripande expertis kan vi utföra alla tjänster inom underhåll av vindturbiner från tillverkarna Vestas, Siemens, Nordex, Senvion, Fuhrländer, Gamesa, Enercon, General Electrics och Mitsubishi. Vår oberoende ställning gentemot turbintillverkaren (OEM) gör att vi kan skaffa oss en objektiv bild av ert projekt. Det skapar transparens och ger oss frihet att utarbeta en optimal servicestrategi. 

Kontakta oss

SIFFROR OCH FAKTA

Deutsche Windtechnik i korthet

380 miljoner

euro i omsättning 2023

2,190

anställda

7,229

vindkraftverk med serviceavtal

657

servicefordon

187

servicestationer

2

understationer (till havs)

PLATSER

Var vi finns

Google Maps är inaktiverat

Om du vill visa den interaktiva kartan måste du aktivera Google Maps. Observera att vi inhämtar information från Googles servrar när Google Maps är aktiverat. Vi kan inte garantera att inga personuppgifter skickas till Googles servrar.

Aktivera

HISTORIA

En resa genom vår historia

I början av 2000-talet var underhåll av vindkraftverk uteslutande tillverkarens domän. De hade monopol på allt underhåll eftersom varje tillverkare också var serviceleverantör efter att turbinen sålts. Någon sund konkurrens som ledde till alternativ, förbättrad kvalitet och rimliga kostnadsstrukturer existerade inte. Dessutom var många tillverkares affärsmodeller främst inriktade på vidareutveckling och försäljning av turbinteknik. Det var perfekta förutsättningar för de oberoende serviceleverantörer som hade underhåll som sin kärnverksamhet att kunna växa framgångsrikt. En av dem var Deutsche Windtechnik. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartner har vi sedan dess lyckats förändra den internationella marknaden permanent. Oberoende serviceleverantörer har nu fått permanent fotfäste på den globala marknaden, vilket ger operatörerna en möjlighet att välja den serviceleverantör som passar deras krav. Och resan är inte slut där!  

Följ med vår servicetekniker medan han klättrar mellan de viktigaste stationerna i vårt företags historia! 

2023

Deutsche Windtechniks Campus har lanserats

Bristen på kvalificerad arbetskraft är en utmaning också för oss. År 2023 kombinerade och harmoniserade vi våra utbildningscenter och organisationen av våra många utbildnings- och vidareutbildningsaktiviteter på Deutsche Windtechnik Campus. Vi öppnar och utökar successivt campusutbudet, delvis i nära samarbete med externa partners, yrkesskolor, högskolor och universitet.

Enercons tjänst fortsätter att växa

Intresset för vårt underhåll av Enercon-turbiner ökar för varje år. Under 2023 hade vi mer än 800 Enercon-turbiner under servicekontrakt. Vi kunde utöka vår portfölj till att inkludera Enercon typ E-101 och E-115 CS101a turbiner och utveckla nya reparationslösningar för E-70 och E-82. Underhållskontrakt för Enercon-turbiner tecknades för första gången i Frankrike.

Ökad användning av drönare för inspektioner

Områdena AI och automation upplever stora framsteg, och drönare tar i allt högre grad över en del av uppgifterna som är involverade i vårt arbete med att inspektera rotorblad. 2023 var Deutsche Windtechniks experter bland de första som framgångsrikt genomförde en storskalig inspektionsarbete med hjälp av drönarteknik, till exempel vid havsvindkraftsparken Butendiek.

2.255 Anställda

7.186 WTG

2022

Första tyska vindkraftsparken till havs utrustad med ADLS

För första gången rustas en tysk vindkraftspark till havs med ett flygplansdetektionsljussystem: Vårt företag fick i uppdrag av investerarna och operatörerna av Nordergründe vindkraftspark till havs att utrusta hela vindkraftsparken med ADLS. Deutsche Windtechnik spelar en pionjärroll i eftermonteringen av vindkraftsparker till havs från en enda källa.

Utbildningskapaciteten ökade – totalt 90 praktikanter

24 mekatronikpraktikanter börjar sin yrkesutbildning vid Deutsche Windtechnik träningcenter. Det är en ökning med 50 procent jämfört med föregående år. Vi tillhandahåller yrkesutbildning för 90 praktikanter bara i Tyskland, som täcker alla tre lärlingsåren. Detta är ett rekord i företagets historia.

Cyberattack på vårt IT-system

Runt om i världen hotas kritisk infrastruktur i allt högre grad av cyberbrottslighet. Vi och andra branschpartner drabbades av en attack av den här typen, och det påverkade vårt arbete i veckor. Vid ingen tidpunkt var vindkraftverken under vår vård hotade av attacken eller drabbades de av någon skada.

2.154 Anställda

7.819 WTG

2021

Nytt brittiskt dotterbolag för fullservice till havs

Storbritannien leder ligan på den globala offshoremarknaden och britterna planerar långsiktiga investeringar i ytterligare utbyggnad av den havsbaserade vindkraften. Vårt inträde på offshoremarknaden som högpresterande, oberoende fullserviceleverantör med många års erfarenhet av havsbaserad verksamhet stärker konkurrensen inom den brittiska servicesektorn. 

Deutsche Windtechnik välkomnar sin 2 000:e medarbetare

Förutom att vi ökar vårt fokus på internationalisering kan vi välkomna vår 2 000:e medarbetare i slutet av året. 

Deutsche Windtechnik förvärvar drift- och underhållssegmentet inom vindkraft av Cooke Power Services

I förvärvet ingår befintliga kundkontrakt, inklusive 50 MW för vindkraftverk från Mitsubishi (MHI) under långsiktiga serviceavtal samt 38 anställda inom detta segment som nu är en del av Deutsche Windtechnik. 

2.013 Anställda

7,658 WTG

2020

Deutsche Windtechnik och PMS WindService går samman

Den tyska serviceleverantören psm WindService blir ett helägt dotterbolag till Deutsche Windtechnik. Båda bolagen tillför mycket erfarenhet och kunnande, framförallt inom turbinunderhåll, byte av stora komponenter, felsökning och utveckling av eftermonteringssatser och uppgraderingar. Tillsammans kan vi driva vårt resultat och vår tillväxt ännu fortare, något som också kommer att gynna våra kunder. 

Turbiner med märkeffekt på mer än 10 GW kan servas – världens största oberoende serviceleverantör

Utbrottet av coronaviruspandemin är det som kommer att prägla år 2020 mest. De goda nyheterna är sällsynta. Men det finns några: i slutet av november tillhandahåller Deutsche Windtechnik underhåll för vindkraftverk med en märkeffekt på över 10 GW. Detta är en ny milstolpe i företagets historia. Det visar inte bara vår ekonomiska stabilitet. Framförallt visar det tydligt på styrkan hos serviceleverantörer, vilka har bidragit stort till att vi har fått en sund konkurrens på underhållsmarknaden. 

1.849 Anställda

6,657 WTG

2019

Underhåll för Siemens havsbaserade SWT-3.6-turbiner

Deutsche Windtechnik har tecknat serviceavtal med Siemens angående 30 SWT-3.6-120-vindturbiner vid Riffgats havsbaserade vindpark. Sedan juni 2019 ansvarar vi för basunderhållet av turbinerna, felsökning, fjärravhjälpning av fel och reservdelshantering. Vi har också åtagit oss ytterligare ansvar inom vindparksdrift. 

Sund tillväxt under 2019

Under 2019 tecknar vi avtal för 1 175 vindkraftverk runtom i världen. Det är en betydande ökning som främst beror på den starka tillväxten för våra internationella tjänster inom verksamhetsområdena Offshore, Senvion och Gamesa. 

1.427 Anställda

4,880 WTG

2018

Servicestart för Enercons vindkraftverk

Även om vi vet att tillverkaren Enercon erbjuder bra service på många områden börjar vi erbjuda underhåll av Enercon-turbiner efter önskemål från flera kunder. Därmed utökar vi vår expertis med ytterligare turbinteknik från ännu en ledande tillverkare. Våra tjänster innefattar komplett underhåll av Enercon-turbiner inklusive reparation av generatorskador. 

Vindenergin känner inga gränser – från Europa till Asien

Efter Nordamerika riktar vi uppmärksamheten österut och etablerar ett nytt bolag i Taiwan, där vindkraften är på stark tillväxt. I den havsbaserade vindparken utanför Yunlin utför vi en stor del av turbintjänsterna ovan och under vatten och ansvarar också för den tekniska driftledningen och styrningen. 

Oberoende kontrollorgan erkänns internationellt

Deutsche Windtechniks avdelning för expertutlåtanden är en av de första leverantörerna inom vindkraftsindustrin som erhåller globalt erkännande som oberoende kontrollorgan enligt DIN EN ISO/IEC 17020. Med denna certifiering bekräftar Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) att Deutsche Windtechnik inte bara besitter den nödvändiga objektiviteten utan även i samband med tekniska kontroller av vindkraftverk har tillgång till en hög kompetensnivå bland sina medarbetare för att göra sakkunniga bedömningar. 

1.162 Anställda

3,624 WTG

2017

Tydligt igenkänd internationellt med Deutsche Windtechniks nya varumärke

Med anledning av att vi växer internationellt presenterar vi ett nytt varumärke för företaget på Husum Wind-mässan. I kampanjen för vår omarbetade företagsprofil med det nya varumärket lyfter vi särskilt fram våra medarbetare med stora foton på dem i deras högspecialiserade arbete. 

Som märkesoberoende servicespecialist från Europa till Nordamerika

Den amerikanska marknaden består nu av en installerad kapacitet på mer än 100 GW, vilket innebär en ansenlig potential för underhållsuppdrag. Som specialist på turbiner från tillverkare som Vestas, Siemens, Nordex, Senvion och Gamesa besitter vi redan expertis inom ungefär hälften av all turbinteknik som är i drift i USA då vi tar oss in på denna marknad. Vi vill också göra alla fördelar med en oberoende turbinservice tillgängliga för amerikanska operatörer och investerare. Det amerikanska bolaget Deutsche Windtechnik Inc. har sitt säte i Houston, Texas. 

Vår unika utbildningsanläggning för systemutveckling för flera turbinmärken invigs

Vår utbildningsanläggning med inriktning på systemteknik är unik. Här kan våra servicetekniker vidareutbilda sig inom elteknik, mekanik, hydraulik, styrning och drift i maskinhus från tillverkarna Vestas, AN Bonus, Enercon och Senvion som finns installerade i marknivå. Men vi erbjuder även enskilda utbildningar för operatörer. En av fördelarna med de praktiska kurserna är att de bidrar till att göra servicemarknaden mer transparent och öppen. 

1.011 Anställda

3,258 WTG

2016

Nya filialer i Sverige och Frankrike

Vår svenska filial finns i Varberg och kan för första gången erbjuda operatörer, investerare och energibolag i Skandinavien ett högkvalitativt alternativ till tillverkarnas egen service. Efterfrågan på oberoende turbinservice ökar också i Centraleuropa. Vi tar oss in på den franska vindkraftsmarknaden, etablerar en fransk affärsenhet och tecknar ett antal serviceavtal. 

OutSmart blir en del av Deutsche Windtechnik

Deutsche Windtechnik och den nederländsk-tyska koncernen OutSmart har haft ett löpande samarbete sedan sommaren 2016. OutSmart har lång erfarenhet av att leda driften av havsbaserade vindparker och har som konsulter rätt kompetens för att förbättra tillgångsprestanda och förhandla direktfördelningsavtal. 

Fullservice från idrifttagning av Senvions 3 MW-klass

Omställningen från fasta inmatningspriser till konkurrensutsatta upphandlingar som numera är ett krav enligt EEG-tillägget i Tyskland gör det ännu viktigare att identifiera och utnyttja möjliga kostnadsbesparingar. Kontraktet tilldelas den leverantör som har det bästa anbudet. Vår tekniska expertis gör att vi kan erbjuda vår oberoende service redan under planeringsfasen och under anbudsprocessen. Detta ökar konkurrensen. Vi tecknar ett avtal om att utföra fullservice på Buchonia-vindparken med nio Senvion 3,2 MW-turbiner, vilket gör oss till den första serviceleverantören i världen som övertar hela servicen för en vindpark från det att den tagits i drift. 

895 Anställda

2,865 WTG

2015

Vi blir en del av energiomställningen i Storbritannien

Under 2014 förvärvade vi etablerade servicebolag i Spanien. I Storbritannien antar vi dock en annan strategi. Vi bygger själva upp den brittiska enheten med ett blandat team av erfarna brittiska vindenergiexperter och personer som varit anställda på Deutsche Windtechnik i många år. Det första serviceavtalet gäller vindparkerna Beinn en Tuirc 2 och Black Law, en av de största landbaserade vindparkerna i Storbritannien, som består av totalt 78 Siemens SWT-2.3-82-turbiner. 

Turbinservice för Nordex, Senvion och Fuhrländer inleds

Servicemarknaden förändras alltmer och serviceleverantörerna med den. När marknaden konsolideras tar tillverkare över oberoende leverantörer. Men även fristående företag går samman sinsemellan för att stärka sin konkurrenskraft. Genom att förvärva seebaWind Service i Osnabrück i Tyskland utökar Deutsche Windtechnik inte bara sin turbinexpertis till att omfatta Nordex, Senvion och Fuhrländer-teknik. Vi får också med oss många duktiga medarbetare inom inköp, fjärrdataövervakning, servicenätverk, försäljning, underhållssupport och utbildning av nyanställda in i Deutsche Windtechnik-teamet, vilket skapar värdefulla synergier. 

730 Anställda

2,700 WTG

2014

En ny dimension – service för havsbaserade understationer

Vår offshorekompetens begränsas inte till enbart vindkraftverket, övergångsstycket och fundamentet. Under 2014 tar vi på oss omfattande underhålls-, testnings-, övervaknings- och servicearbeten för den havsbaserade understationen vid Butendiek-vindparken. Våra experter är också med och konstruerar, transporterar och bygger understationen. 

¡Buenos dias España! – serviceverksamheten expanderar i södra Europa

Genom att slå ihop de spanska företagen GPS SL (General Power Services) och Danowind SL med Deutsche Windtechnik utökar vi vårt verksamhetsområde till södra Europa. När vi tar oss in på de första marknaderna utanför Tyskland blir det mer och mer uppenbart för oss att det saknas ett enhetligt internationellt ramverk. De största skillnaderna märks framförallt inom operatörsstrukturen, ersättningsmodellerna och infrastrukturen. Varje serviceleverantör som verkar internationellt måste anpassa sig till enskilda kundbehov och landets unika marknadsförhållanden. 

504 Anställda

1,705 WTG

2013

Offshore- och konsultverksamhet etableras

Vad många inte vet är att vi är en av de första serviceleverantörerna för havsbaserade vindkraftverk! Våra första insatser ute till havs ägde rum 2006 i havsvindparken utanför Egmond aan Zee i Nederländerna. Liksom många andra marknadsaktörer i den växande havsvindkraftsindustrin måste vi ta oss igenom flera utmaningar för att kunna uppfylla våra egna standarder för högkvalitativt och kostnadseffektivt underhåll även inom offshoresektorn. Vi höll ut – och lyckades. Vår enhet för service till havs, expertutlåtanden och rådgivning som vi startade 2013 har nu blivit en av grundpelarna i Deutsche Windtechnik och spelar en viktig roll i den internationella offshoreindustrin. 

299 Anställda

1,516 WTG

2012

Över nationsgränserna – serviceverksamhet startar i Polen

Vi har rötterna i Tyskland men hela Europa är vår hemmaplan. Vi åtar oss det fullständiga tekniska underhållet av 24 Vestas V80-turbiner. Det innebär för första gången fullt ansvar för allt underhåll av en polsk vindpark för oss. Vindkraftverkens operatören är den japanska energileverantören J-Power. De tilldelar oss kontraktet först efter en omfattande bedömningsprocess med strikta urvalskriterier. Vi känner oss onekligen ganska stolta över den här första internationella framgången. 

Certifierad säkerhetsutbildning för oss och för branschen

Vi erbjuder nu yrkesutbildning för arbete på hög höjd och säkerhet i ett 17 m högt och mycket komplext klättertorn inomhus vid vårt huvudkontor i Bremen. Under kommande år kommer utbildningarna som ges vid Deutsche Windtechniks utbildningsanläggning gradvis att utökas till att omfatta flera andra yrkesområden inom vindkraftsbranschen och certifieras enligt GWO:s standarder. 

271 Anställda

1,302 WTG

2011

Successiv expansion av vår breda kompetens

I och med förvärvet av Windstrom Service SH utökar Deutsche Windtechnik sin servicekompetens till att omfatta Siemens och AN Bonus turbiner. Vi kan nu utföra en omfattande turbin- och vindparksservice åt operatörer med motsvarande portföljmix. Detta sparar mycket tid och pengar. 

Egen kompetens för styrsystem, elektronik, omvandlare med mera

Vår nyetablerade affärsenhet för styrsystem stärker vår oberoende ställning gentemot tillverkare vid reparation av elektroniska system i vindkraftverk. Förutom konventionella reparationslösningar utvecklar vi även våra egna delar och uppgraderingar till styrsystem, omvandlare, mätteknik och kraftelektronik. 

208 Anställda

780 WTG

2010

Första oberoende serviceleverantören att kunna erbjuda fullservice av Vestas-turbiner

Med riskfri och garanterad tillgänglighet för operatören är vi det första oberoende serviceföretaget som kan erbjuda fullservice av all turbinteknik från NEG Micon och Vestas. Vi reparerar även skador orsakade av force majeure – till skillnad från vad som varit standard på marknaden hittills. Vårt fullservicekoncept är framgångsrikt. Fem år senare omfattas drygt var tredje turbin vi tillhandahåller service för av ett fullserviceavtal. 

151 Anställda

550 WTG

2009

Första avtalen för Vestas-turbiner

Deutsche Windtechnik utökar sin oberoende NEG Micon-tjänst till att omfatta Vestas-turbiner. Underhåll, kontroll, reparationer och övervakning samt analys och förbättring av turbindriften är nu en del av kärnverksamheten. 

118 Anställda

450 WTG

2008

Systemsäkerhet och arbetarskydd – i fokus från första början

Tidigt i vårt företags historia inser vi den centrala betydelsen av kvalitetsledning och arbetsmiljö. Bland annat låter vi verksamhetsövergripande team göra en teknisk bedömning av hela vindkraftverket och sedan ge expertutlåtanden om turbinsäkerheten och arbetarskyddet. 

Uppgradering – ur ett livscykelperspektiv

Turbinteknikernas snabba utveckling och ökade prestanda gör uppgradering till en nödvändighet för att vindkraft ska vara lönsam och förnybar energi som helhet framgångsrik. Vi inrättar en särskild enhet för uppgradering som koordinerar våra kompetensområden så att vi kan hjälpa operatörer med planering, logistik och återvinning av föråldrade system. 

74 Anställda

300 WTG

2007

Oberoende service för NEG Micon-turbiner inleds

Under bröderna Hauke och Lars Behrends ledning driver teamet underhållet av NEG Micon-turbiner framåt i företaget och professionaliserar tjänsten. Vi utför service på alla typer av turbiner, från de minsta Micons- och Nordtanks-turbinerna på 250 kW till de största turbinerna med en märkeffekt på 1,5 MW vid den här tidpunkten. 

Deutsche Windtechnik etableras

Moderbolaget bildas nästan samtidigt som turbinservicen drar i gång. Serviceenheter för turbinunderhåll, understationer, driftledning och rotor- och tornarbeten inrättas under paraplyorganisationen Deutsche Windtechnik AG. En kombination av en rad olika personer, händelser och tillfälligheter ledde fram till Deutsche Windtechniks födelse. 

29 Anställda

120 WTG

2005

Service för understationer

2005 förvärvar vi UBS Umspannwerke, ett välkänt varumärke i branschen. 

30 Anställda

70 WTG

2004

Inträde på marknaden för service av rotorblad och torn

Deutsche Windtechnik började som Deutsche Rotor- und Turm-Service i Bremen, ett företag med många års branscherfarenhet. Utvecklingen av Deutsche Windtechnik är redan i detta tidiga skede nära kopplad till Klaus Meier. Han och Gernot Blanke byggde upp wpd-gruppen. Tillsammans med nuvarande direktör Matthias Brandt spelade de en nyckelroll i förberedelserna och etableringen av Deutsche Windtechnik som fristående bolag. 

30 Anställda

70 WTG

FÖRETAGSSTRUKTUR

Starka kompetenser under ett tak

För att göra vår kunskap tillgänglig såväl inom företaget som på marknaden eftersträvar vi en kultur präglad av transparens och verksamhetsövergripande kommunikation på olika plan. Vi samlar och organiserar vår kunskap i kompetenscenter inom företaget. Enskilda enheter och nationella dotterbolag har utvecklat specifik expertis som hela företaget drar nytta av. Att dela dessa specialkompetenser är det som driver innovation, vilket gör det till en förutsättning och själva motorn för Deutsche Windtechniks fortsatta internationalisering.  

Som operatör drar ni nytta av denna företagskultur. Drivna av era specifika servicebehov samarbetar experter från olika verksamhetsområden för att utveckla nya idéer, införliva beprövade metoder och omdefiniera gränssnitt. Detta nära samarbete mellan de olika verksamhetsområdena ger hela företaget en stadig grund att utgå från. Som medelstort företag värdesätter vi vedertagna affärsmetoder. Vårt företag är lönsamt och välfinansierat. Det säkerställer en stark tilltro. 

Matthias Brandt

Board

Tyskland

Internationell

VÅRT ANSVAR

Vi engagerar oss i miljö- och samhällsfrågor 

Våra kärnvärden genomsyrar alla våra ansvarsområden, som är starkt sammanlänkade med varandra. Oavsett om det är på lokal, regional, nationell eller internationell nivå så sker allt vi gör på denna planet och det påverkar vår miljö. Denna komplexitet är inte något vi försöker gömma oss bakom. Vårt mål är att handla på ett hållbart och miljömedvetet sätt. Och att forma vår framtid. Varje handling – hur liten den än må vara – är viktig och bidrar till att göra skillnad. Ju snabbare vi handlar utifrån denna kunskap desto bättre. Vi är övertygade om att det är helt avgörande för oss att öka vår medvetenhet om detta. Nu har vi kommit i gång och är på god väg. Men vi förstår också att det inte är lätt att helt och fullt uppfylla våra egna förväntningar.  

EFTERLEVNAD

Vår syn på oss själva

”Bästa medarbetare, 

Deutsche Windtechnik-koncernens goda rykte och förtroende bland våra affärspartner, kunder, aktieägare samt myndigheter och allmänheten beror ytterst på varje enskild Deutsche Windtechnik-medarbetares beteende. Även förmodade mindre lagöverträdelser kan allvarligt försämra detta förtroende och orsaka stor skada för koncernen. Denna koncernövergripande uppförandekod beskriver det beteende som förväntas av alla medarbetare.

Principerna för hur vi ska bete oss och uppträda som anges i den här uppförandekoden är bindande för alla medarbetare i Deutsche Windtechnik-koncernen.” 

Matthias Brandt

Board

Din kontaktperson - vi ser fram emot att höra från dig!

Linus Sturesson
Managing director

Scroll to top