Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

KOSTNADSBESPARANDE OCH MÅLRIKTAT

Vi ser till att driftavbrotten blir så korta som möjligt

Om en stor komponent på ett vindkraftverk går sönder betyder det att det måste stängas av. Här kan ni dra nytta av vår logistik, våra högkvalificerade medarbetare, vår omfattande reservdelshantering och våra servicetekniker som utför reparationerna på plats. Det är enda sättet att minska driftavbrottet i vindkraftverket och få reparationerna kostnadseffektivt och fackmässigt utförda. 

I vårt huvudutbud ingår följande:  

 • Huvudkomponenten servas/repareras alltid utifrån dess skick 
 • Nödvändiga komponenter går snabbt att få tag på 
 • Komplett logistik för att kunna återställa turbindriften 
 • Alla nödvändiga reparationsarbeten utförs fackmässigt 
 • Åtgärderna dokumenteras för fortlöpande loggning 

Fullservice som även omfattar stora komponenter innebär en extra säkerhet

Med vårt Fullserviceavtal Plus får ni alla skador på ert vindkraftverk lagade, oavsett vad som orsakat dem. Detta omfattar även skador på stora komponenter som rotorn och om hela vindkraftverket skulle vara förstört. Även skador som orsakats av yttre påverkan som blixtnedslag, brand eller hagel repareras inom ramen för ett fullserviceavtal. 

Till våra avtalsalternativ

Reparationer uppe i tornet minskar avbrottstiden och kostnaderna

När stora moderna vindkraftverk skadas medför det tidskrävande och kostsamma insatser med kran och personal för att kunna demontera huvudkomponenterna. Därför har det blivit allt viktigare att kunna utföra reparationer på plats uppe i tornet. Genom att utöka våra kompetens- och reparationsalternativ kan vi planera och utföra olika reparationsarbeten åt er utan alla logistikkostnader för att få en kran på plats. Vi kan också göra det utan insatser från myndigheter eller andra entreprenörer. 

Vi kan redan utföra följande arbeten på turbinen:

 • Byte av lager på vindkraftverk på generatorsidan med en märkeffekt på upp till 4 MW 
 • Reparationer av växellådor, som byte av lager på axel med höga varvtal (HSS) 
 • Lagerreparationer på axel med medelhöga varvtal (ISS) och axel med låga varvtal (LSS) 
 • Reparationer av extradelar 
 • Reparationer av girmekanism på 2,5 MW- till 4 MW-turbiner 

Markbaserat vinschsystem håller nere kostnaderna

Det är framförallt logistiken och användningen av stora kranar för att demontera stora komponenter som gör att kostnaderna drar i väg. Vår jakt på bättre alternativ har lett fram till att vi utvecklat ett markbaserat vinschsystem (GBWS), som redan används med stor framgång.  

Fördelarna i korthet: 

 • Kostnaderna och logistiken för att använda en stor kran undviks  
 • Inga tillfartsvägar behöver byggas ut och ingen kranuppställningsplats eller temporär rotorförvaring krävs  
 • Nuvarande konstruktion lämpar sig för navhöjder på 145 m och bladlängder på upp till 60 m, konstruktionsgränserna utökas gradvis 
 • Kan utföras vid vindhastigheter upp till 12 m/s 
 • Lämpar sig för konventionell lastbilstransport 
 • Ingen lokal infrastruktur för stora kranar behöver byggas 

De ekonomiska fördelarna med det här alternativet talar för sig själva. Kostnaderna – för bland annat förberedelser, riggning, genomförande av arbetet och demontering – blir betydligt lägre än när samma jobb ska utföras med en stor kran. 

Din kontaktperson

David Thorsson
Head of Engineering and Supply Chain

Linus Sturesson
Managing director

Dina kontaktpersoner - vi ser fram emot att höra från dig!

David Thorsson
Head of Engineering and Supply Chain

Linus Sturesson
Managing director

Scroll to top