Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

INNOVATIVA OCH HOLISTISKA

Vi förstår hur allting hänger ihop i ert offshoreprojekt

Flera decenniers erfarenhet och otaliga projekt som vi framgångsrikt slutfört till havs har gjort underhåll och reparation av vindkraftverk på de vanligaste tekniska konstruktionerna till vår kärnkompetens. I vårt arbete ställs vi dagligen inför många utmaningar. Komplexiteten inom varje yrkeskompetens ökar ständigt, det finns ett enormt behov av logistik och kraven på arbetssäkerhet och miljöskydd är högre än genomsnittet. Därtill kommer de ekonomiska ramar man måste förhålla sig till. Men vi har också en hög grad av flexibilitet. Valet är ert: antingen kan vi vara en fullservicepartner för er havsbaserade vindpark och understation eller så anlitar ni oss för enstaka serviceuppdrag över eller under vatten. 

Våra tjänster inom underhåll till havs är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 och ISO 14001:2015.

I vårt huvudutbud ingår följande: 

  • Underhåll, kontroll och reparation av samtliga vindturbinkomponenter  
  • Felsökning 
  • Byte av stora komponenter 
  • Underhåll, kontroll och reparation av understationen  
  • Balance of Plant-service (BOP) 

 

Kontakta oss

Kompetens för havsbaserad teknik från olika tillverkare

Tack vare vårt servicenät för olika turbintillverkare kan vi utföra underhållsarbeten och felsökningar på flera vindparker oberoende av vilken turbinteknik som är installerad. Specialisterna i våra team har en bred kompetens inom flera tekniska turbinsystem. Under uppdraget kan de därför samköra flera uppgifter som kräver olika kompetens och på så sätt bidra till att avbrottstiden blir så kort som möjligt. Med ständig tillgång till helikopter vid offshoreservicestationen kan vi också på kort varsel åka ut för att utföra en felsökning. Den höga servicekvaliteten för all vanligt förekommande systemteknik kan vi säkerställa tack vare att vi har egna tekniker, att våra land- och havsbaserade team kontinuerligt utbyter expertis med varandra och att våra medarbetare erbjuds regelbunden fortbildning.  

Läs mer om fullservice till havs i numret 02/2019 av vår tidning Luftpost. 

Säkert byte av stora komponenter på kort tid

Vi använder anpassningsbara strategier för att i största möjliga mån mildra de omfattande konsekvenserna som ett byte av stora komponenter på ett vindkraftverk ute till havs medför. Vi garanterar ett säkert genomförande och samordnar kommunikationen mellan alla parter som är inblandade i projektet. Vår fördel är vår omfattande erfarenhet av att byta ut många stora komponenter på alla vanliga typer av turbiner. På så sätt kan vi minimera avbrottstiden för vindkraftverket och bidra till att ert havsprojekt blir framgångsrikt. 

Servicekvalitet på samtliga nivåer – Balance of Plant (BOP)

Vi tänker utanför ramarna på ett innovativt sätt och utgår från helheten. Det gör att vi alltid kan hitta bästa lösningen för er havsbaserade vindpark. Vi tar inte bara hänsyn till vindkraftverkets tornstruktur utan integrerar det med alla övriga delar av vindturbinen och hela vindparken. Vi förstår hur de olika specialistområdena samverkar. Vi vet hur varenda mutter och bult fungerar ovanför och under vattenytan och tänker i termer av synergistiska underhållskoncept. Kort sagt hittar vi den optimala balansen för er mellan det nödvändiga arbetet, nyttan av det och rätt strategi för att genomföra det. Balance of Plant är en del av det arbete vi utför dagligen.    

Dina kontaktpersoner 

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Översikt över ytterligare tjänster


Dina kontaktpersoner - vi ser fram emot att höra från dig!

Linus Sturesson
Managing director

Scroll to top