INTERNATIONELLA OCH KOMPETENTA

Expertis erkänd av tyskt ackrediteringsorgan

Ert vindkraftverk behöver bedömas tekniskt i flera avseenden enligt olika standarder, riktlinjer och avtal. Som ackrediterat kontrollorgan enligt DIN EN ISO/IEC 17020:2012 kan vi göra de här bedömningarna av er vindpark på ett rättssäkert sätt och sammanfatta resultaten i en högkvalitativ rapport. Den ger er en tydlig sammanställning av all viktig juridisk och teknisk information. Ackrediteringen av vår tekniska och organisatoriska kompetens gäller i hela världen och garanterar att våra rapporter anses likvärdiga av alla parter, inklusive myndigheter, försäkringsbolag, tillverkare och andra tredjepartsaktörer. 

De tjänster vi erbjuder er som operatör är bland annat tekniska bedömningar genom vindkraftverkets hela livscykel: 

  • Kontroller före idrifttagning 
  • Garantikontroller 
  • Återkommande kontroller 
  • Kontroller av anläggningens skick 
  • Bedömningar av hur livslängden kan utökas efter den beräknade livslängden på 20 år 

Därutöver erbjuder vi er som operatör, inköpare, säljare, planerare, investerare, bank eller försäkringsgivare följande tjänster:  

  • Drivlineövervakning (videoundersökning och vibrationsmätning med fokus på generator, växellåda och huvudlager) 
  • Noggrann besiktning av vindkraftsprojekt tillsammans med er 
  • Riskbedömning av vindkraftsprojekt tillsammans med er 

Våra bedömningar är av avgörande betydelse för att era turbiner ska fungera felfritt

Vår ackrediterade objektivitet och mångåriga erfarenhet och expertis är stommen i arbetsmoralen hos var och en av våra medarbetare. De tekniska bedömningar vi utför åt er bygger på denna objektivitet. Så snart er turbin har tagits i drift kontrollerar vi att den är komplett. Om allt har installerats korrekt och säkert är alla tillståndskrav uppfyllda. 
När er vindkraftspark närmar sig slutet av tillverkarens garantitid identifierar våra experter befintliga problem i varje enskilt vindkraftverk i parken. Vi gör också en prognos om möjliga framtida problem som skulle kunna försämra turbinernas funktionalitet och lönsamhet. Vår bedömning ger er underlag för att kräva kompensation från tillverkaren eller en förlängning av garantin.

Rapporten innehåller all juridisk information, alla tekniska data, dokumentgranskningen och alla bedömningspunkter sammanställt enligt RDS-PP-standarden (referensbeteckningssystemet för kraftverk). Alla skador och defekter har listats med anläggning och plats och sedan bedömts. Våra expertrapporter avrundas med en samlad bedömning av alla kontroller som gjorts på ert vindkraftverk beträffande turbinsäkerhet, stabilitet och allmän säkerhet. 

Illustrationen ger en överblick över vår bedömning för utökad livslängd:

 

Din kontaktperson - vi ser fram emot att höra från dig!

David Thorsson
Head of Engineering and Supply Chain

Scroll to top