Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

INTERNATIONELLA OCH KOMPETENTA

Expertis erkänd av tyskt ackrediteringsorgan

Ert vindkraftverk behöver bedömas tekniskt i flera avseenden enligt olika standarder, riktlinjer och avtal. Som ackrediterat kontrollorgan enligt DIN EN ISO/IEC 17020:2012 kan vi göra de här bedömningarna av er vindpark på ett rättssäkert sätt och sammanfatta resultaten i en högkvalitativ rapport. Den ger er en tydlig sammanställning av all viktig juridisk och teknisk information. Ackrediteringen av vår tekniska och organisatoriska kompetens gäller i hela världen och garanterar att våra rapporter anses likvärdiga av alla parter, inklusive myndigheter, försäkringsbolag, tillverkare och andra tredjepartsaktörer. 

Våra tjänster inom det ackrediterade området inkluderar tekniska bedömningar under hela livscykeln för ditt vindkraftverk:

  • Kontroller före idrifttagning 
  • Garantikontroller 
  • Återkommande kontroller 
  • Kontroller av anläggningens skick 

Därutöver erbjuder vi er som operatör, inköpare, säljare, planerare, investerare, bank eller försäkringsgivare följande tjänster:  

  • Bedömningar av hur livslängden kan utökas efter den beräknade livslängden på 20 år 
  • Drivlineövervakning (videoundersökning och vibrationsmätning med fokus på generator, växellåda och huvudlager) 
  • Noggrann besiktning av vindkraftsprojekt tillsammans med er 
  • Riskbedömning av vindkraftsprojekt tillsammans med er 

Våra bedömningar är av avgörande betydelse för att era turbiner ska fungera felfritt

Vår ackrediterade objektivitet och mångåriga erfarenhet och expertis är stommen i arbetsmoralen hos var och en av våra medarbetare. De tekniska bedömningar vi utför åt er bygger på denna objektivitet. Så snart er turbin har tagits i drift kontrollerar vi att den är komplett. Om allt har installerats korrekt och säkert är alla tillståndskrav uppfyllda. 
När er vindkraftspark närmar sig slutet av tillverkarens garantitid identifierar våra experter befintliga problem i varje enskilt vindkraftverk i parken. Vi gör också en prognos om möjliga framtida problem som skulle kunna försämra turbinernas funktionalitet och lönsamhet. Vår bedömning ger er underlag för att kräva kompensation från tillverkaren eller en förlängning av garantin.

Rapporten innehåller all juridisk information, alla tekniska data, dokumentgranskningen och alla bedömningspunkter sammanställt enligt RDS-PP-standarden (referensbeteckningssystemet för kraftverk). Alla skador och defekter har listats med anläggning och plats och sedan bedömts. Våra expertrapporter avrundas med en samlad bedömning av alla kontroller som gjorts på ert vindkraftverk beträffande turbinsäkerhet, stabilitet och allmän säkerhet. 

Illustrationen ger en överblick över vår bedömning för utökad livslängd:

 

Din kontaktperson

David Thorsson
Head of Engineering and Supply Chain

Din kontaktperson - vi ser fram emot att höra från dig!

David Thorsson
Head of Engineering and Supply Chain

Scroll to top