Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

CENTRALA OCH MÅNGSIDIGA

Understationer till havs behöver mer än bara service

Understationen är extremt viktig för er havsbaserade vindparks effektiva drift. Den använder transformatorer för att öka spänningen i den elektricitet som genereras. Detta säkerställer att elen kan överföras över långa avstånd till fastlandet med minimala förluster. Om er havsbaserade understation slutar fungera kommer ingen av de vindkraftverk som är anslutna till den att kunna leverera någon el. Vi förstår de ekonomiska konsekvenserna av denna typ av fel och erbjuder därför underhåll av understationer som är mer omfattande än en vanlig service.   

I vårt huvudutbud ingår följande:  

  • Teknisk driftledning, inklusive fjärrövervakning 
  • Bedömning av driftdata och beräkning av tillgänglighet 
  • Säkerställande av garantianspråk 
  • Utarbetande och införande av en underhållsstrategi som innefattar vanliga serviceuppgifter 
  • Underhåll av primär- och sekundärteknik samt av hjälpsystem 

 

  • Dokumentation, inklusive servicemanualer och checklistor 
  • Arbetsförberedelser och uppföljning, inklusive reservdels- och verktygshantering 
  • Rådgivning, revisioner och expertutlåtanden 
  • Planering och stöd vid idrifttagning 
  • Optimerings- och eftermonteringsinsatser 

Skicka en förfrågan om understationstjänster

Vår tekniska driftledning är er pålitliga partner

Som oberoende part övervakar vi er havsbaserade understation och andra företags aktiviteter inom vindparken. Vi utvärderar den stora mängd driftdata som genereras av vindparken för att få fram underlag för tillståndsbaserat underhåll. Vi tillhandahåller även viktig information om sådant som driftförhållanden, temperaturkurvor och fyllnadsnivåer. Ni får också en detaljerad månadsrapport från oss med exakta beräkningar av understationens tillgänglighet. Tack vare vår löpande dokumentation och övervakning kan vi framhålla era intressen i kommunikation med underhållsleverantörer och säkerställa era garantianspråk gentemot tredje part. 

Vårt underhållskoncept ser till att er understation är i drift

Er understations tillgänglighet kan maximeras genom återkommande kontroller, service och reparationer. Vårt utbud omfattar allt standardunderhåll på understationer, bland annat hög- och mellanspänningsöverföringssystemen, transformatorn, ställverket och sekundärtekniken (strömförsörjningsgeneratorer, luftkonditionering, HMS, byggnadsteknik, belysnings- och kommunikationssystem och helikopterdäck). Vårt huvudreservdelslager, som förfogar över nästan 20 000 delar, ser också till att slitna material snabbt kan bytas ut och förser våra servicetekniker med toppmoderna verktyg, material och reservdelar dygnet runt. Vi kan dessutom ta fram anpassade arbetsplaner och processer på begäran för att säkerställa ett smidigt samarbete mellan samtliga parter. 

Vår expertis arbetar för er – företagsbesiktning om tillbörlig aktsamhet och KHMS

Våra specialister inom en rad områden delar med sig av sin långa erfarenhet av havsprojekt. Denna erfarenhet kommer till stor nytta i vårt arbete för er, till exempel när vi utarbetar strategier inom service, KHMS, nödkraft eller räddning. När det gäller riskbedömning bedömer vi riskerna i alla planerings- och driftfaser i ert havsprojekt och ger råd i frågor som rör tillbörlig aktsamhet och företagsbesiktning. 

Ackrediterade bedömningar och rapporter för alla aspekter av er understation

Tack vare våra tekniska bedömningar och rapporter kan ni förvissa er om att alla lagkrav är uppfyllda. De ser till att ni också får viktig kunskap och kan planera ytterligare steg för att garantera er understations fortsatta drift i framtiden.  

Läs mer om de många tjänster som erbjuds via vårt certifierade tillsyns- och kontrollorgan, däribland allt inom produktions- och byggkontroll.

Går er havsbaserade vindpark bra? Vi kan få den att gå ännu bättre!

Vårt mål är att utnyttja alla era alternativ maximalt. Därför har vi team specialiserade på system- och styrteknik som dagligen arbetar med att förbättra enskilda komponenter i era strukturer till havs. De ser till att er havsbaserade vindparks totala prestanda och effektivitet ökar och förlänger dess livslängd. Våra tekniker använder förbättrad styrelektronik, utvecklar eftermonteringssatser, installerar mjukvaruuppdateringar och tar fram förbättrade komponenter för era havsbaserade understationer. Våra team av experter har lång erfarenhet av en rad olika turbintyper och erbjuder innovationer för alla vanliga strukturer inom offshoresektorn. 

Dina kontaktpersoner 

Dina kontaktpersoner - vi ser fram emot att höra från dig!

Linus Sturesson
Managing director

Scroll to top