Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

På vilket sätt vill vi bidra till energiomställningen? 

Målet att nå en kraftförsörjning som till 100 % består av förnybar energi och den teknik som gör det möjligt att producera elektricitet av vind är något vi fascineras av. Vår expertis och oberoende ställning hjälper oss att utveckla konkurrenskraftiga servicelösningar och göra dem till en del av energiomställningen. Genom att påverka driften av vindkraftverk på ett framtidsorienterat sätt skapar vi mervärde på områden som tillförlitlighet, ekonomisk effektivitet och teknisk tillgänglighet. Kort sagt, vi vill vara med och forma framtiden. 

Vad har vi för förväntningar på oss själva när det gäller kvalitet? 

Vi är inte perfekta. Men vi har höga förväntningar på oss själva. Och vi söker ständigt nya och bättre sätt att ta oss an industrins olika utmaningar. En av våra främsta styrkor är att vi har vårt fulla fokus på en enda sak: underhåll av vindkraftverk. Det är vår tekniska kompetens, vår nyfikenhet och vår öppenhet som är grunden till vår kvalitet. Vi gör allt i vår makt för att vidareutveckla, utbilda och kvalificera oss själva och vårt resultat. För detta har vi inrättat en unik utbildningsanläggning som är tillgänglig för alla i branschen. Förutom teknisk kompetens värdesätter vi pålitlighet, motivation, tillit och stor flexibilitet. De höga förväntningarna är motiverade! I samarbetet med våra kunder och partner kan vår expertis komma till sin fulla rätt. Det är den här dynamiken som är vår kvalitetsfördel. 

Hur ser vi på förändring?

Det är mycket som händer i branschen. Tittar man på hur vi arbetar på olika marknader ser man att vi lever i ständig förändring. Men vi är öppna för förändringar. Vi vill vara drivande i dem och på så sätt förbli oumbärliga. Vi ser det som vår skyldighet att agera ansvarsfullt och förståndigt, att ifrågasätta våra egna beslut och vid behov ändra dem. Detta kommer att vara viktigt för oss även fortsättningsvis och det kommer att krävas stor flexibilitet om vi ska lyckas ta vara på marknadsmöjligheterna. Vi bedömer kontinuerligt hur vi ligger till i fråga om resultat, kvalitet, utveckling och utmaningar av olika slag. Det gäller även frågor som rör tillväxt och lönsamhet. Och våra svar beror på hur relevant det är. Vårt huvudfokus är vårt resultat och alla möjligheter förknippade med det. 

Vad innebär det för oss att vara oberoende? 

Som oberoende specialist på flera turbinmärken erbjuder vi komplett service för vindturbiner från tillverkarna Vestas, Siemens, Senvion, Nordex, Fuhrländer, Gamesa, Enercon, GE och Mitsubishi. Detta garanterar vår objektivitet, ger oss handlingsfrihet och säkerställer transparens på marknaden. Vi är övertygade om att en väl fungerande konkurrens leder till bättre priser och högre kvalitet. Många av våra lösningar har sänkt drift- och underhållskostnaderna för vindkraftverk permanent.  

Hur är vår relation till andra? 

Vi ser på vår relation till er som kund, uppdragsgivare, entreprenör, annat företag eller annan organisation som ett partnersamarbete. Vi har gemensamma mål som vi vill uppnå tillsammans. Vårt samarbete kännetecknas av rättvisa, respekt, lagarbete och öppenhet. I vår profession värdesätter vi en objektiv och uppriktig kommunikation. Vi är inte felfria. Men gör vi fel identifierar vi och drar nytta av dem systematiskt för att kunna bli bättre och utveckla alternativ. Våra specialistavdelningar samarbetar tvärprofessionellt och vi har ett omfattande nätverk i branschen. Det gör att vi alltid kan arbeta med framförhållning. 

Våra principer gäller även inom företaget. Vi förväntar oss och uppmuntrar till samarbete mellan avdelningar och över landsgränser. Att arbeta på Deutsche Windtechnik innebär att tro på styrkan i sin egen förmåga, att behandla andra med respekt och vara en förebild genom lösningsorienterade arbetsresultat. Vi tolererar inte diskriminering eller trakasserier, oavsett om det är på grund av ålder, ursprung, kön eller religion.   

Vad betyder säkerhet för oss?

Vår syn på säkerhet är orubblig: Säkerheten kommer alltid först! Hälsan, miljön och säkerheten är viktigast av allt. Vi är medvetna om vårt ansvar på det här området och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att minimera varje risk för hälsa, liv och miljö.  

Vi gör allt i vår makt för att så tidigt som möjligt identifiera potentiella problem och förbättra våra processer. Vi följer alla lagar, regler och bestämmelser och/eller optimerar dem. Om det är ett krav eller kan vara till hjälp så är vi certifierade för detta. 

Vad betyder företagskultur för oss?

Den interkulturella dialogen betyder mycket för oss. Den berikar oss med nya sätt att tänka och agera. Vad det innebär att arbeta och kommunicera över gränser är något vi upplever varje dag. Vi är bra på det och blir ännu bättre för varje uppgift och med varje projekt. I det sammanhanget är en hög grad av tolerans och öppenhet till stor hjälp. 

Våra medarbetare är stommen i vårt företag och vår företagsanda. Det är de som gör att vårt företag är framgångsrikt. Trots vårt företags verkliga storlek betraktar vi fortfarande oss själva som ett medelstort företag. Detta påverkar hur vi agerar och vilka beslut vi fattar. Våra platta hierarkier och det ansvar vi anförtror våra medarbetare gör att vi kan tala klarspråk, driva viktiga frågor framåt och inte dra ut på saker i onödan. Att utveckla sin egen individualitet, bidra med idéer och främja entusiasm – det är sådant som gör oss starka. 

Din kontaktperson - vi ser fram emot att höra från dig!

Linus Sturesson
Managing director

Scroll to top