Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

TRANSPARENTA OCH SAMORDNADE

Vi samordnar alla aspekter av ert offshoreprojekt

Som operatör för en havsbaserad vindpark måste ni ta hänsyn till många olika slags krav, behov, riktlinjer och intressegrupper. Vi kan ta ett helhetsgrepp över situationen åt er och analysera alla inblandades skyldigheter och önskemål. Vi utför en rad uppgifter för er räkning. Till exempel kan vi bedöma servicearbetet på era vindkraftverk, samordna kommunikationen med utomstående parter som till exempel nätoperatörer och myndigheter samt regelbundet rapportera till investerargruppen. Med största möjliga transparens håller vi regelbunden kontakt med er som operatör och med anläggningsledningen, offshorestyrningscentralen, marin samordning och teknisk ledning för att ge specifika instruktioner för vindparkens effektiva drift. 

I våra tekniska styrningstjänster ingår följande: 

 • Driftövervakning, styrning och felavhjälpning dygnet runt 
 • Marin samordning, inklusive flygvakt 
 • Samordning av drift och underhåll 
 • Strategisk rådgivning och projektstöd 

Vi kan även erbjuda alla tjänster som enskilda paket. 

Kontakta oss angående teknisk styrning

Vår marina samordning ser till att ni har ett konstant skydd

De lagkrav som gäller för säker drift av er havsbaserade vindpark är komplexa. Vår marina samordningsenhet ansvarar för att natur och människor alltid är skyddade och övervakar allt som sker ute vid vindparken till havs. Förutom övervakning av havsområdet utgör en viktig del av ansvaret att samordna fartygs- och helikoptertrafik, radiokommunikation (TETRA, sjö- och flygradio), myndighetskontakter och insatsplanering, vilket bland annat innebär arbetstillstånd, personspårning och hjälp i nödsituationer.

I nära samarbete med styrningscentralen kombinerar och utvärderar vi data och information för att säkerställa en smidig drift av er vindpark. Styrningscentralen och den marina samordningsenheten använder mångsidiga toppmoderna IT-system för att säkerställa dataöverföringen mellan alla berörda parter.   

Obligatoriskt med elsäkerhetsansvarig

Varje havsbaserad vindpark måste ha en utbildad elsäkerhetsansvarig (ESO) som ska se till att elsystemet är säkert. Vi har elsäkerhetsutbildad personal som på begäran kan övervaka den föreskrivna eldriftorganisationen i er havsbaserade vindpark och säkerställa att alla juridiska standarder och föreskrifter efterlevs. Vi tar gärna fram strategier åt er för hur ni ska implementera säkerhetsstyrning, utbildningskurser eller övervakning av sjöfarten. 

Den havsbaserade styrningscentralen – mer än bara övervakning

Vår tekniska styrningscentral bevakar er havsbaserade vindpark dygnet runt. I våra tjänster ingår följande: 

 • Avhjälpning av fel i realtid eller initiering av motsvarande processer 
 • Kopplingsoperationer och näthantering 
 • Generering av tillgänglighetsrapporter 
 • Komplett dokumentation av er havsbaserade vindpark 

 

 • Framtagning av en digital livscykelfil i samarbete med er 
 • Bedömning av drift- och systemdata  
 • Utarbetande av långsiktiga rekommendationer för underhåll och reparationer av enskilda vindkraftverk  
 • Utformning av prestandaoptimerande åtgärder utifrån förvärvade insikter 

 

Dina kontaktpersoner 

Dina kontaktpersoner - vi ser fram emot att höra från dig!

Linus Sturesson
Managing director

Scroll to top