Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

Deutsche Windtechnik öppnar filial i Storbritannien för fullservice till havs – oberoende service fortsätter växa

Deutsche Windtechnik har bildat ett nytt bolag i Storbritannien för att kunna utföra underhåll av havsbaserade vindkraftsparker i landet. Deutsche Windtechnik Offshore Ltd. startade upp sin verksamhet 1 augusti och drivs som ett självständigt bolag. Man har ett nära samarbete med den landbaserade serviceenheten som startade 2016. Storbritannien leder ligan på den globala offshoremarknaden och britterna planerar långsiktiga investeringar i ytterligare utbyggnad av havsvindkraften. Deutsche Windtechniks inträde på offshoremarknaden som högpresterande, oberoende fullserviceleverantör med många års erfarenhet av havsbaserad verksamhet stärker konkurrensen inom den brittiska servicesektorn. Detta kommer ha en positiv effekt på den brittiska havsvindkraften som helhet.


Turbinunderhållsarbete är en del av de tjänster det nybildade Deutsche Windtechnik Offshore Ltd. erbjuder. (Foto tillhör Deutsche Windtechnik)

Drygt 200 medarbetare underhåller havsvindkraftverk för Deutsche Windtechnik i världen. (Foto tillhör Deutsche Windtechnik)

Deutsche Windtechnik har sedan 2019 utfört ett antal enstaka offshoreprojekt i Storbritannien med stor framgång. Många av projekten inbegrep byten av större komponenter samt arbete relaterat till specialisttjänster, till exempel undersökningar av komponenter i drivlinan med hjälp av videokamera.
– Vårt mål med att starta det här bolaget är att göra fördelarna med vår breda och flexibla underhållsexpertis tillgängliga för den brittiska offshoremarknaden och komma närmare lokala kunder och havsbaserade vindkraftsparker utanför den brittiska kusten, säger Carl Rasmus Richardsen, vd för Deutsche Windtechnik Offshore Ltd.
– Utbyggnadsmålen för den brittiska offshoremarknaden är unika i världen. Vår fördel är att vi på många sätt kan dra nytta av vår omfattande erfarenhet på motsvarande marknader i Tyskland, Danmark, Nederländerna och Taiwan medan vi bygger upp vår nya offshoreverksamhet här i Storbritannien. Vi är övertygade om att våra flexibla servicekoncept också ska tillföra ett betydelsefullt mervärde för operatörer och investerare i landet. 

Processen med att bygga upp den nya verksamheten i landet är i full gång
– Vi arbetar hårt för att kunna erbjuda ett komplett utbud av tjänster till befintliga och nya kunder. Vi utvecklar hållbara strukturer och partnersamarbeten inom logistik, reservdelshantering, utbildning, projektledning med mera, tillägger Rosie Beevor, driftansvarig för den havsbaserade enheten på Deutsche Windtechnik Offshore Ltd.
Rosie har många års drifterfarenhet som tekniker och projektledare från OEM-tillverkare och operatörer inom den havsbaserade vindkraftsindustrin i Storbritannien och övriga Europa. Hon har en framträdande roll i utvecklingsarbetet i den nya affärsenheten och operativa ledningen i Storbritannien. 

Flexibel fullservice ovan och under vatten 
Deutsche Windtechnik var en av de första leverantörerna inom havsbaserad service på den internationella marknaden. Företaget har i över ett decennium utfört många varierande serviceuppdrag ute till havs. Fler än 200 medarbetare arbetar i dag enbart med offshoreunderhåll och totalt omkring 1 950 medarbetare arbetar på Deutsche Windtechnik globalt, den landbaserade sektorn inräknad. De tjänster som utförs inom den havsbaserade sektorn är bland annat tillverkaroberoende turbinunderhåll, felsökning, byte av större komponenter, Balance of Plant (övergångsstycke, fundament och tillhörande strukturer), havsbaserade understationer, expertutlåtanden och tekniska kontroller ovan och under vatten. Specialiserade team från den egna tekniska styrningscentralen ansvarar för vindparksdrift, logistik, teknisk ledning, driftövervakning (dygnet runt-övervakning, näthantering och kopplingsoperationer), marin samordning och anläggningsledning. 

Samkörning av serviceuppdrag som omfattar flera olika tekniker och vindparker på medellång sikt
– Våra kunder uppskattar inte bara vårt flexibla sätt att arbeta, vår tekniska expertis och att vi alltid tar hänsyn till alla säkerhetsaspekter. Vår stora fördel är att vi koordinerar och samkör flera enskilda uppdrag i motsvarande kluster och vindparker till havs på ett tekniskt och logistiskt effektivt sätt. Den tid och personal och de kostnader vi sparar in på det här sättet kommer också göra skillnad i Storbritannien och fortsätta driva den havsbaserade vindkraftsutvecklingen framåt även här, säger Carl Rasmus Richardsen angående fördelarna med det här arbetssättet. 

Dina kontaktpersoner - vi ser fram emot att höra från dig!

Vivienne Rojahn
Corporate Communications / Events and fairs

Scroll to top