Współpraca z firmą STAWAG Energie GmbH w skrócie

STAWAG Energie GmbH

Partnerstwo charakteryzuje się przejrzystością i pomysłami na innowacje 

Deutsche Windtechnik cieszy się długoletnią współpracą z firmą STAWAG Energie GmbH (spółką w 100% zależną od Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft). Obie firmy podpisały pierwszą umowę serwisową w 2016 roku. Następnie podpisano liczne inne umowy serwisowe dotyczące turbin wiatrowych Senvion (WTG) oraz wyjątkowo wymagających projektów indywidualnych.

Budowanie udanego partnerstwa

STAWAG Energie GmbH i Deutsche Windtechnik po raz pierwszy nawiązały kontakt w 2015 roku. Po szczegółowych negocjacjach, STAWAG Energie GmbH ostatecznie zlecił Deutsche Windtechnik świadczenie usług serwisowych dla łącznie siedmiu turbin Senvion-MM92 (każda z technologią sterowania Bachmann). Obie umowy obejmują pełne utrzymanie turbin. Ten pierwszy udany projekt zaowocował dalszą współpracą pomiędzy obiema firmami w zakresie serwisu. Grupa firm z Aachen podpisała już z Deutsche Windtechnik umowy na 32 turbiny wiatrowe.

Wieloletnie kontakty pozwalają budować zaufanie

Charakterystyczne dla dobrej współpracy jest to, że pierwszy kontakt między obiema firmami trwa do dziś. Stefan Keutgen (STAWAG Energie GmbH) i Jörg Fuchs (Deutsche Windtechnik) byli tymi, którzy wymienili pierwsze słowa i uściski dłoni. Do dziś ich kontakty są bliskie i polegają na wzajemnym zaufaniu. Szeroko zakrojone projekty doprowadziły również do ścisłej współpracy na innych płaszczyznach, takich jak zarządzanie techniczne STAWAG Energie i zarządzanie klientami. "Charakterystyczna dla otwartej współpracy zorientowanej na rozwiązania jest również nasza kwartalna rozmowa zwrotna. Tutaj wszyscy otwarcie mówią o tematach, które muszą przedyskutować, i wspólnie szybko znajdujemy rozwiązanie", powiedział Stefan Keutgen, kierownik ds. operacji technicznych w STAWAG Energie GmbH.

Wspólne szukanie alternatywnych rozwiązań: Naziemny system wciągarek (GBWS)

Jednym  przykładów jest nieplanowana wymiana łożyska łopaty w turbinie wiatrowej Senvion w maju 2020 roku. Stan potencjalnego miejsca instalacji żurawia nie pozwalał na użycie konwencjonalnej ramy dużego żurawia. W tym przypadku alternatywę stanowił system wciągarek naziemnych (GBWS), opracowany przez firmę GfW, spółkę zależną w 100% od Deutsche Windtechnik. System ten był już wcześniej z powodzeniem stosowany w innych typach turbin, a koledzy z GfW szybko dostosowali go do turbiny wiatrowej Senvion, wykorzystując ugięcia kabli i punkty mocowania. Zaufanie firmy STAWAG do innowacji Deutsche Windtechnik i GfW zostało nagrodzone pomyślnym, szybkim i ekonomicznym przeprowadzeniem wymiany łożyska łopaty w ciągu kilku tygodni. 

Fakty w skrócie

Właściciel: STAWAG Energie GmbH

Rozpoczęcie współpracy : 2016

Usługi: Pełna konserwacja, wymiana dużych podzespołów

Rodzaje instalacji: Senvion, Repower, Nordex, Enercon

Twoja osoba kontaktowa - czekamy na wiadomość od Ciebie!

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Scroll to top