Fem år av märkesoberoende vindkraftservice i Sverige: Deutsche Windtechnik erbjuder vindkraftsägare nya servicealternativ

Den svenska enheten av Deutsche Windtechnik firar fem års jubileum. Som en aktiv drivkraft för energiomställningen mot förnybar energi så har enheten med säte i Varberg sett en enorm tillväxt sedan starten av verksamheten 2016. En del av denna framgångsrika utveckling inkluderar kompetenscentrum som drivs av Europas största oberoende serviceleverantör samt multibrand-strategin, som nordiska operatörer kan dra nytta av på en mängd olika sätt.


Deutsche Windtechniks serviceteam är utbildade för att tillhandahålla underhåll av hög kvalitet för olika systemteknologier (Photo: Deutsche Windtechnik)

Oberoende serviceleverantör erbjuder alternativ för vindkrafts ägare
Fem år efter grundandet har den svenska enheten för Deutsche Windtechnik en exceptionellt positiv meritförteckning: 300 vindkraftverk, utförandet av tjänster för fem systemteknologier och 36 anställda. VD Linus Sturesson: "Vi är stolta över och tacksamma för vår starka och hållbara tillväxt under de senaste fem åren, vilket endast har varit möjligt tack vare vårt fantastiska partnerskap med våra kunder. Vi ser alla en stor outnyttjad potential inom sektorn för förnybar energi i Norden.” Den ökande efterfrågan på förnybara energikällor har haft stor inverkan på de etablerade servicestrukturerna inom vindkraftsektorn, som tidigare länge dominerats av stora tillverkare. Deutsche Windtechniks inträde på marknaden 2016 som den första riktiga oberoende serviceleverantören i Norden har skapat en konkurrenssituation som tvingar alla leverantörer att erbjuda attraktiva kontrakt vad gäller kostnader, kvalitet och tjänsteportfölj.

Oberoende service erbjuder nya möjligheter
Deutsche Windtechniks beprövade varumärkes-expertis skapar i synnerhet högkvalitativa lösningar för underhåll och reparation av vindturbiner. Linus Sturesson betonar: "Vår stora fördel är att vi har ett nära samarbete med våra erfarna tekniska kompetenscentrum inom företaget." Vindkraftsparkerna är en del av en serviceinfrastruktur som spänner över åtta befintliga servicestationer.

Service som täcker alla aspekter av vindkraftsdrift
Även om Deutsche Windtechnik är specialiserat på underhåll och reparation av vindkraftverk, är utbudet av tjänster som erbjuds av den oberoende serviceleverantören mycket bredare. Utöver underhåll, reparation och teknisk support till kunder erbjuder Deutsche Windtechnik AB även certifierade expertrapporter, QHSE och konsulttjänster.

Du kan hitta mer information om Deutsche Windtechniks utbud av tjänster i de nordiska länderna i vårt aktuella nyhetsbrev. Läs gärna även intervjun med den ledande operatören Rabbalshede Kraft om den oberoende serviceleverantörens betydelse på vindmarknaden.

Din kontaktperson - vi ser fram emot att höra från dig!
Scroll to top