Pressmeddelanden

23.10.2019 Deutsche Windtechnik och Rabbalshede Kraft tecknar fullserviceavtal för Enercon turbiner

Den svenska enheten för Deutsche Windtechnik, som är Europas största märkesoberoende serviceleverantör för vindkraftverk, och den svenska projektutvecklaren av förnybar energi, Rabbalshede Kraft, har tecknat fullservice avtal för vindkraftparken Dingelskogen Vind AB. Avtalet omfattar 14 Enercon E82-turbiner och har en löptid på 14 år. Servicestart är den 6 november 2019.

„En oberoende serviceleverantör med erfarenhet av flera olika fabrikat som har en god känsla vad marknadspriset är för tjänsterna de erbjuder. Förutom pris var kvalitet absolut viktigast vid vårt val av leverantör, med Deutsche Windtechnik’s öppenhet med insyn i deras verksamhet kan vi konstatera att Deutsche Windtechnik uppfyller alla våra krav på en serviceleverantör.“, säger Lars Jacobsson, driftschef för Rabbalshede Kraft AB.

”Ett komplett fullservicesavtal för Dingelskogen är ett viktigt steg mot att ytterligare utöka vår serviceportfölj för Enercon i Sverige. I en nära framtid förväntar vi oss att se ytterligare kontrakt för den här typen av turbiner”, säger Linus Sturesson, VD för Deutsche Windtechnik AB. Det svenska bolaget tillhandahåller nu service för cirka 150 vindkraftverk från tillverkarna Vestas, Siemens, Gamesa, Nordex och Enercon. Kompetenta serviceteam, välutrustade logistikcentra samt nära gränsöverskridande samarbete inom Deutsche Windtechnik-gruppen är några av de viktigaste faktorerna som möjliggör en lyckad hantering av flera tekniska och logistiska utmaningar.

Tillbaka