W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

Uniwersalny, łatwy w obsłudze pakiet dla K/S Hydrovind

Uniwersalny, łatwy w obsłudze pakiet dla K/S Hydrovind

W 2010 roku firma K/S Hydrovind powierzyła Deutsche Windtechnik (która wtedy jeszcze nosiła nazwę seebaWIND Service GmbH) swoje turbiny wiatrowe, stając się jednym z naszych pierwszych klientów. Współpraca się rozwijała i obecnie nadzorujemy 30 turbin znajdujących się na terenie 8 farm wiatrowych, objętych umowami na usługi związane z pełnym utrzymaniem ruchu, włącznie z dużymi komponentami, gwarantowaną średnią dostępnością wszystkich farm wiatrowych i zdalnym monitorowaniem danych. Podpisane zostały również umowy na pełne utrzymanie ruchu turbin, które będą eksploatowane przez okres dłuższy niż zwyczajowe 20 lat.

"Jestem pod dużym wrażeniem współpracy z Deutsche Windtechnik. Jedna osoba kontaktowa ma dostęp do całego portfela, włącznie z wszystkimi usługami i specjalnymi funkcjami. Czujemy, że jesteśmy w dobrych rękach, a rady które otrzymujemy są dla nas bardzo pomocne - powiedział Johnny Larssen, dyrektor zarządzający Hydrovind, odnosząc się do współpracy z nami. - Ponadto, Deutsche Windtechnik ma większą wiedzę na temat naszych turbin Fuhrländer niż jakikolwiek inny dostawca. Znają wszystkie mocne i słabe strony naszych systemów - dodał.

W 2017 r. wszystkie farmy wiatrowe przeszły na umowy z pełnym utrzymaniem ruchu. - Tak zmienione umowy dały nam gwarancję dostępności i w konsekwencji większe bezpieczeństwo planowania. Zaplanowano wymiany dużych komponentów. Dzięki umowie na pełne utrzymanie ruchu, obejmującej duże komponenty, wiemy dokładnie, jakie będą koszty w najbliższych latach, i że nasze systemy będą działać niezawodnie w okresie obowiązywania umowy - powiedział Larssen w odniesieniu do podjętej wówczas decyzji.

Utrzymanie ruchu plus usługi System Service i modernizacja ADLS

Oprócz bieżącej działalności, na przestrzeni lat realizowano różne projekty, takie jak zmiana usługi systemowej w celu zapewnienia kwalifikowalności do premii. W tym celu zmodernizowano szereg komponentów, włącznie z falownikiem i układem sterowania turbiną.

Już wtedy złożono zamówienie na wyposażenie wszystkich turbin w system ADLS, a projekt ten znajduje się obecnie w fazie oceny i modernizacji. Zainstalowany zostanie w nich kompleksowy system ADLS Deutsche Windtechnik. W ramach tego systemu, komunikacja odbywa się za pomocą fal radiowych i jest niezależna od istniejącej infrastruktury, granic farm wiatrowych i technologii turbin. W szczególności skorzystają na tym dwie farmy wiatrowe, które oprócz technologii Fuhrländer stosują również turbiny Enercon i GE.

Ogólne podsumowanie

Właściciel: K/S Hydrovind

Rozpoczęcie współpracy : 2010

Rodzaje instalacji: Fuhrländer

Moc całkowita: 54 MW

Twoja osoba kontaktowa - czekamy na wiadomość od Ciebie!

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Scroll to top