W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Basierend auf Ihrer Browsersprache empfehlen wir die folgende Version dieser Seite:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

W oparciu o język przeglądarki zalecamy następującą wersję tej strony:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Based on your browser language, we recommend the following version of this page:

Baserat på ditt webbläsarspråk rekommenderar vi följande version av denna sida:

En fonction de la langue réglée dans votre navigateur, nous vous recommandons la version suivante de cette page :

我們根據此瀏覽器使用的語言偏好設定,協助導向此適當版本

Farma wiatrowa w Unseburgu: maksymalne bezpieczeństwo operacyjne i planistyczne

Farma wiatrowa w Unseburgu

Długoterminowo, Deutsche Windtechnik zapewnia wysoką wydajność. 

Duński operator, firma European Energy A/S zamierza obsługiwać 18-megawatową farmę wiatrową w Unseburgu (Saksonia-Anhalt) przez okres dłuższy niż zwyczajowe 20 lat. Farma wiatrowa obejmuje swoim zasięgiem dziewięć turbin wiatrowych typu Vestas V80 oraz zapewnia imponującą wydajność w wysokości 36 milionów kilowatogodzin rocznie. Celem maksymalnego zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie operacyjnym i planistycznym, spółka zdecydowała się na całościowy pakiet usług oferowany przez Deutsche Windtechnik. 

Oprócz całodobowego monitoringu zdalnego uwzględniającego diagnozę błędów umowa serwisowa reguluje również kwestie regularnych prac konserwacyjnych, modernizacji, napraw, wymiany dużych podzespołów oraz konserwacji łopat wirnika. Umowa zawarta została na 20 lat eksploatacji turbin wiatrowych i zawiera opcję przedłużenia. Gwarantowana jest dostępność w wysokości nie niższej niż 97 procent. 

Kompetentne wsparcie, duża dostępność.

„Największe wrażenie wywarły na nas, oprócz kompetencji w zakresie konsultacji oraz wysokich kwalifikacji zespołów serwisowych Deutsche Windtechnik, elastyczność oraz bezpośrednia komunikacja podczas prac nad umowami, jak również rzetelność i przystępność cenowa” - powiedział Johannes von Dechend, Senior Project Manager w European Energy A/S. Spółka korzysta z usług Deutsche Windtechnik od roku 2011.

Dotychczasowa współpraca pokazała również, że rzeczywista dostępność jest znacznie wyższa niż gwarantowane minimum. „Dzięki temu, że firma specjalizuje się w różnych typach systemów oraz z uwagi na jej obecność międzynarodową, widzimy przyszły potencjał współpracy również poza granicami kraju.”

Fakty w skrócie

Właściciel: European Energy A/S

Rozpoczęcie współpracy : 2013

Usługi: Pełen serwis, w tym obsługa głównych podzespołów i łopat wirnika

Rodzaje instalacji: 9 Vestas V80 (każda 2 MW)

Moc całkowita: 18 MW

Spodziewany zwrot w ujęciu rocznym: 36 millionów kWh

Twoja osoba kontaktowa - czekamy na wiadomość od Ciebie!

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Scroll to top