Farma wiatrowa Tewel Ilhorn Söhlingen: Indywidualne rozwiązania dla starych turbin

Farma wiatrowa Tewel Ilhorn Söhlingen

Deutsche Windtechnik w sposób elastyczny dostosowuje się do świadczenia usług na podobszarach farm wiatrowych. 

Niektóre z turbin wiatrowych na farmie Tewel Ilhorn Söhlingen (TIS) w Dolnej Saksonii działają od roku 2002 i niebawem zostaną wymienione na sprawniejsze modele. Dlatego właśnie operator zdecydował się podpisać umowę podstawową z Deutsche Windtechnik. W ramach efektywnej kosztowo umowy serwisowej serwisant zapewni całodobowy zdalny monitoring, w tym diagnozę błędów, jak również konsultacje techniczne i prace konserwacyjne.

Farma wiatrowa Tewel Ilhorn Söhlingen o mocy 28 MW obejmuje trzy podobszary, w których pracują systemy AN Bonus firmy Siemens. Na przestrzeni kolejnych dwóch lat firma European Energy A/S z Danii, operator, planuje przeprowadzić proces zastępowania starych turbin nowymi, tzw. repowering, w jednym z podobszarów. „Zdecydowaliśmy się na umowę podstawową z Deutsche Windtechnik, ponieważ chcieliśmy pozostawić sobie otwarte opcje w zakresie repoweringu” - powiedział Johannes von Dechend, Senior Project Manager w European Energy.  „Dzięki temu otrzymujemy podstawową usługę eksploatacyjną wysokiej jakości bez generowania niepotrzebnych kosztów.” - dodał von Dechend. 

Koncentracja na sprawach zasadniczych 

Spółka operacyjna koncentruje się na rozwoju, finansowaniu i budowie farm wiatrowych i słonecznych od roku 2004. Od roku 2014 natomiast współpracuje z Deutsche Windtechnik w ramach tego projektu. Celem optymalizacji okresu eksploatacji systemu, obniżenia kosztów operacyjnych oraz zwiększenia dostępności, firma duńska koordynuje wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne generatora i wirnika w ścisłej współpracy z Deutsche Windtechnik. 

„Szczególnie doceniamy dużą dostępność i elastyczność w działaniu Deutsche Windtechnik. Technicy dostosowują się do konkretnych wymagań poszczególnych farm wiatrowych”- powiedział Johannes von Dechend. Dla przykładu, Deutsche Windtechnik nie oferuje kosmetycznych napraw łopat wirnika w podobszarze, w którym wkrótce ma nastąpić repowering, w zamian koncentrując się na naprawie istniejących poważnych uszkodzeń. 

Fakty w pigułce

Właściciel: European Energy A/S

Rozpoczęcie współpracy : 2014

Usługi: całodobowy zdalny monitoring, konsultacje techniczne, prace konserwacyjne

Rodzaje instalacji: 14x Siemens AN Bonus (je 2 MW Leistung)

Moc całkowita: 28 MW

Spodziewany zwrot w ujęciu rocznym: 30 millionów kWh

Twoja osoba kontaktowa - czekamy na wiadomość od Ciebie!

Wojciech Łużniak
Country Manager – Poland

Scroll to top