09.12.2019 Strong demand for large component replacement in France

In France, Deutsche Windtechnik is seeing a significant increase in the demand for large component replacement from existing customers and new clients. Mehr

09.12.2019 Forte demande de replacement de composants en France

La société Deutsche Windtechnik connait en France une augmentation significative de la demande de remplacement de grands composants par des clients existants ainsi que par des nouveaux clients. Mehr

23.10.2019 Deutsche Windtechnik och Rabbalshede Kraft tecknar fullserviceavtal för Enercon turbiner

Den svenska enheten för Deutsche Windtechnik, som är Europas största märkesoberoende serviceleverantör för vindkraftverk, och den svenska projektutvecklaren av förnybar energi, Rabbalshede Kraft, har tecknat fullservice avtal för vindkraftparken Dingelskogen Vind AB. Avtalet omfattar 14 Enercon E82-turbiner och har en löptid på 14 år. Servicestart är den 6 november 2019. Mehr

05.02.2019 La société Deutsche Windtechnik SARL acquiert de nouveaux contrats de maintenance intégrale pour des installations de technologie Senvion dans l’Est de la France

La société de maintenance indépendante Deutsche Windtechnik SARL étend également en France ses prestations de service pour des éoliennes du fabricant Senvion. Mehr

30.01.2019 Certifiering understryker Deutsche Windtechnik AB:s höga kvalitetsstandarder

I fjol utfärdades flera officiella certifikat för Deutsche Windtechniks svenska dotterbolag som intygar att företagets strategiska och operativa tjänster uppfyller standardiserade krav för ledningssystem. Samtliga certifikat gäller fram till mars 2021. Mehr